AKTUALNOŚCI
Stronę odwiedziło             gości.
telefon
Redakcja: M. Wilusz Projekt, wykonanie
i administracja:
W. Zacharjasz
Copyright © 2010
prześlij e-mail
adres do korespondencji
Mirosław Wilusz,, Biuro Rady Gminy Lesznowola, ul. GRN 60 05-506 Lesznowola
tel. + 48 504 282 760
listopad 2010
grudzień 2010
Archiwalia aktualności:
styczeń 2011

luty 2011
marzec 2011
POWRÓT

Gmina Lesznowola realizuje inwestycję "Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło", wspieraną środkami otrzymanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, w wysokości 428 400 złotych Czytaj wiecej...

Półmetek obecnej kadencji jest już za nami. To dobry moment na analizę i refleksję nad tym, co udało się zrealizować i co czeka nas w kolejnych latach. Ponieważ zaangażowanie i skuteczność samorządowców oceniana jest głównie przez...
Czytaj wiecej...
oraz tu...

Aktualności wrzesień - grudzień 2012 r - tutaj.
Aktualności od stycznia 2011 r - tutaj.
W dniu dzisiejszym Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużeniu dopłat do wspólnego biletu na II kwartał 2013r. Nowe warunki finansowe zaproponowane przez ZTM, były do zaakceptowania. Kwestia dalszych terminów pozostaje sprawą otwartą, gdyż ZTM ma przedstawić nową ofertę finansową.

1. Na ukończeniu jest montaż szklanych ścian hali sportowej.
2. Trwa montaż instalacji wentylacyjnych w budynku hali.
3. Trwają roboty ziemne związane z korytowaniem pod przedłużenie ulicy Topolowej.
4. Trwają prace związane z pokryciem dachu hali sportowej.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany dzień uruchomienia 1 etapu Centrum Edukacji
i Sportu to 01.09.2013r.
W związku z planowanym na dzień 01.09.2013r. oddaniem do użytkowania I etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, rozpoczynają się wstępne konsultacje nt; nowych okręgów szkolnych. Przeanalizowane zostaną dane demograficzne oraz tempo urbanizacji centralnej oraz wschodniej części gminy. Zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej przedstawiony został harmonogram prac budowlanych przy Centrum Edukacji i Sportu.
czytaj pismo

Czytaj, zobacz
Chcecie Państwo rozwoju Gminy Lesznowola i stałej poprawy warunków życia? Proszę przyłączyć się do grona lesznowolskich podatników!
Czytaj na stronie Gminy Lesznowola


Dzisiaj Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę określającą nowe obwody szkolne. Mysiadło znalazło się w jednym obwodzie z Zamieniem i Zgorzałą. Czytaj więcej...
Niedoszacowana kwota subwencji oświatowej, jaką otrzymujemy od naszego Rządu stawia samorząd gminy w mało komfortowej sytuacji. Rada Gminy Lesznowola musi często wybierać pomiędzy dofinansowaniem systemu oświatowego a inwestycjami. Czytaj całość, zobacz wykres

Odpowiedzi na pytania w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi najczęściej zadawane przez mieszkańców Gminy Lesznowola. czytaj

W ostatnim czasie w środkach masowego przekazu pojawia się sporo publikacji nawiązujących do nowej ustawy śmieciowej. Gazeta Wyborcza alarmuje, że "nawet prezesi wspólnot mieszkaniowych oszukują w deklaracjach śmieciowych".
Czytaj całość

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, którego nasza gmina jest członkiem, po kilku latach starań i działań oddaje miłośnikom dwóch kółek ponad 200 kilometrów nowych szlaków rowerowych wraz z małą infrastrukturą. Łącznie na obszarze naszej gminy, jak i pozostałych 9 samorządów wyznaczonych jest obecnie ponad 400 km szlaków rowerowych. czytaj


W ostatnim czasie coraz większa liczba Mieszkańców deklaruje chęć zainstalowania tzw. "drugiego licznika na wodę." Wpływ na te decyzje mają głównie czynniki ekonomiczne. Czytaj więcej

W ostatnim czasie w sołectwie Mysiadło pojawiły się problemy wodno- kanalizacyjne związane z budową Centrum Edukacji i Sportu. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zobligowanie odpowiednich służb gminnych, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz głównego wykonawcę CEiS do podjęcia stanowczych działań... czytaj więcej

W dniu wczorajszym zainstalowany został nowy próg spowalniający. Poprawi on bezpieczeństwo użytkowników podziemnych garaży w budynku przy ulicy Topolowej 2. czytaj wiecej


Pomimo pisemnych zapewnień otrzymanych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej we wrześniu 2012 r. Telekomunikacja Polska nie wznowiła prac budowlanych związanych z budową infrastruktury internetowej na terenie sołectwa Mysiadło.
Czytaj pismo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej zaproponowaliśmy nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Stawki zostały obniżone z 6.30 zł na 5.80 zł za odpady niesegregowane oraz  z 4.20 zł na 3.20 zł za odpady segregowane.
W przypadku podmiotów gospodarczych opłaty (za pojemniki) zostały obniżone o 24% w przypadku zbiórki selektywnej oraz o 8% w przypadku niesegregowania odpadów.
Ci z Państwa, którzy będą chcieli skorzystać z niższych stawek będą musieli złożyć nowe deklaracje. Więcej na ten temat po wtorkowej Sesji Rady Gminy.
W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi postawy radnych podczas posiedzeń komisji merytorycznych oświadczam... czytaj tekst

Rozpisany został przetarg na wyposażenie I etapu Centrum Edukacji i Sportu. Zaplanowany koszt to 974 tys. złotych. Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy (17. 07.) przeznaczono kolejne 540 tys. na zakup nowych komputerów do CEiS.  Przetarg zostanie rozpisany w przeciągu kilku dni.


Naprawiony został system drenażowy, który przebiega od ulicy Borówki poprzez Polną, Ogrodową do kolektora na ulicy Kwiatowej. System został zniszczony podczas prac budowlanych przy budowie kanalizacji burzowej w ulicy Kwiatowej oraz przy budowie hali sportowej CEiS. Niewydajna rura drenażowa przyczyniała się do podtapiania nieruchomości na w/w odcinku. Teraz system znowu będzie odbierał wody opadowe z tej części Mysiadła.
Naprawiono również system drenażowy przebiegający po terenie KPGO Mysiadło. Drenaż ten został porozrywany podczas prac przy budowie drogi łączącej ulicę Puławską z Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.
W najbliższych dniach wymienione zostaną wirniki w przepompowni ścieków na ulicy Topolowej, co znacznie poprawi wydajność i moc tłoczenia.
Czytaj więcej

Uchwałą nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego utworzył Obszar Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania spowodowane było zbyt wysokim poziomem hałasu emitowanego przez lotnisko. Skutkiem tego jest znaczne ograniczenie możliwości użytkowania nieruchomości znajdujących się w strefie ograniczeń.
Zgodnie z prawem właścicielom nieruchomości położonych w strefie Obszaru Ograniczonego Użytkowania przysługuje prawo do odszkodowań. Można starać się o wykup nieruchomości lub odszkodowanie.
Cześć obszaru naszej gminy (np. sołectwa: Mysiadło, Nowa Iwiczna, Zgorzała) również objęta jest Obszarem Ograniczonego Użytkowania.
Jest kilka kancelarii prawnych zajmujących się sprawą ewentualnych odszkodowań, które można znaleźć w każdej wyszukiwarce. Podaję link do jednej z nich (
http://www.wosiek.eu/index.html). Część z Państwa zapewne otrzymało broszury tej firmy w skrzynkach pocztowych. Można również podjąć samodzielne działania. Więcej informacji na naszej stronie internetowej http://trynity.eu
Termin zgłaszania roszczeń mija
3 sierpnia 2013 r.

Rozpisany został przetarg na nowy sprzęt komputerowy do Centrum Edukacji i Sportu.
Zobacz na stronie ZOPO Czytaj ogłoszenie zamówienia Czytaj warunki zamówienia
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne zachęca do uruchomienia usługi e - faktura umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (e-mailem) faktur w formie elektronicznej. Tylko Klient korzystający z e-faktury uzyskuje bezpośredni wpływ na częstotliwość otrzymywania faktur - zawsze w ciągu 3 dni roboczych po elektronicznym zgłoszeniu stanu wodomierza przy pomocy specjalnego formularza udostępnionego na www.lpk-lesznowola.pl  w zakładce ZGŁOŚ ODCZYT WODOMIERZA albo bezpośrednio z pozycji punktu nr 1 poniżej  (lub zwykłym maiłem na adres odczyt@lpk-lesznowola.pl
Więcej informacji na stronie www.lpk-lesznowola.pl zakładka Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Pierwszy etap budowy Centrum Edukacji i Sportu został zamknięty inauguracją w nim nowego roku szkolnego. Cieszymy się lecz jest jeszcze kilka spraw, które należy rozwiązać:
• problem spożywania alkoholu na parkingu
czytaj wiecej;
• oświetlenie łącznika do szkoły
czytaj;
• sprawa najbardziej chyba dokuczliwa - posiłki dla wszystkich chętnych do ich spożywania uczniów
czytaj2.


Mieszkańcy korzystający z chodnika wzdłuż ulicy Granicznej w Mysiadle i Nowej Iwicznej (pomiędzy ulicami Polną i Topolową) skarżą się na wystające gałęzie i konary drzew, które utrudniają przemieszczanie po chodniku. W ciagu dnia można jeszce jakoś uniknąć otarcia głowy czy uszkodzenia oka, jednak po zmroku spacer ww. ulicą staje się wręcz niebezpieczny. czytaj

Czytaj pismo do Zarządu Mienia Miasta Stołecznego Warszawy
W związku z oddaniem do użytku I etapu Centrum Edukacji i Sportu wraz z nowym układem komunikacyjnym, zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu zaparkowanych samochód na ulicy Topolowej. czytaj


Polityczna decyzja Premiera odsuwa w czasie ukończenie odcinka Warszawa - Grójec budowanej trasy S7. Dla Mieszkańców naszej gminy oraz wielu gmin okolicznych i Piaseczna to kolejne lata dojazdów do pracy w korkach. Czytaj... Czytaj też

W ostatnich dniach wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski poinformował o planowanej subwencji oświatowej na rok budżetowy 2014. Gminy wiejskie otrzymają z budżetu państwa 5290,00 złotych na jednego ucznia. W porównaniu do tegorocznej subwencji jest to wzrost o 127 złotych, czyli 2,5%. "Podwyżka" nie robi większego wrażenia przy założeniu, że stopa inflacji w 2013 wyniesie około  2,6-3,2%. Obecnie koszt utrzymania dziecka w lesznowolskich placówkach oświatowych przekracza kwotę ponad 7500 złotych. Różnica pomiędzy tą kwotą a planowaną subwencją oświatową pokrywana jest z budżetu gminy. W 2013 gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie systemu oświaty przeznaczą ponad 100 mln. złotych. Czytaj o subwencji.

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 17 października br. przeznaczone zostały nastepujące środki finansowe na:
• Wykonanie dodatkowych linii kablowych zasilających CEiS - 300 tys. zł.
• Monitoring wizyjny CEiS - 65 tys. zł.
• System alarmowy do budynku CEiS - 10,5 tys. zł.
• Odszkodowania za drogi gminne (m.in. ulica Polna w Mysiadle) - 662 tys. zł.
• Budowę oświetlenia ulicznego ul. Piękna w NI - 108 tys. zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów bieżących z tytułu użytkowania gruntów komunalnych w Mysiadle możliwe było przeznaczenie dodatkowej kwoty (4 mln) na wykup obligacji. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2013r obniża się z 54, 22% do 46,04%. Oczywiście liczby te zostaną zweryfikowane po zamknięciu roku budżetowego, kiedy poznamy już realne wykonane dochody budżetu.

Z pisma przesłanego przez p. Agnieszkę Krupa - z-cę dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do p.  Zdzisława Lisa - Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wynika, że rząd, decyzję  o budowie trasy S7 na odcinku Warszawa - Grójec  "jedynie odłożył w czasie" do 2017 r. Oznacza to mnie więcej tyle, że jeszcze przez wiele lat, mieszkańcy podwarszawkickich miejscowości leżących na południe od stolicy, którzy tak licznie wsparli PO podczas ostatnich wyborów parlamentarnych będą skazani na zatłoczoną ulicę Puławską. Czytaj pismo DDiA MTBiGM
W dniu dzisiejszym zakończyły się prace melioracyjne na ulicy Wróbelka w Zgorzale. Nowy system drenażowy o długości 170 metrów umożliwi odprowadzanie wód opadowych z okolicznych pól uprawnych do rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Dawidowskiej. Czytaj więcej

Od 13 lat tradycją jest, że młodzież kończąca szkołę podstawową przystępuje do egzaminu. Egzamin ten jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie klas szóstych. Nie inaczej było w kwietniu br. w Szkole Podstawowej w Mysiadle. Nasi szóstoklasiści godnie pożegnali budynek "Słoneczka" osiągając najlepszy wynik w gminie Lesznowola. Czytaj całość

Kwestia zmian lokalnych podatków zawsze budzi duże zainteresowanie mieszkańców. Decyzje podejmowane przez Radę Gminy Lesznowola mają duży wpływ na lokalną społeczność i biznes. Podczas ostatniego spotkania Komisji Polityki Gospodarczej (21. 11. br) Wójt gminy p. Maria Jolanta Batycka - Wąsik przedstawiła projekt uchwały pozostawiający podatek od nieruchomości na rok 2014 bez zmian. Pani Wójt argumentowała, że utrzymanie podatku na obecnym poziomie, w dobie spowolnienia gospodarczego, jest słuszne i zasadne. Przełoży się to pozytywnie na stymulację lokalnej gospodarki.
Utrzymanie podatków na obecnym poziomie wkomponowuje się w ogólną strategię rozwoju gminy, która postrzegana jest przez inwestorów, jako samorząd przyjazny i przewidywalny. Świadczy o tym fakt, że pomimo spowolnienia gospodarczego, firmy z terenu gminy Lesznowola chętnie podnoszą poziom nakładów inwestycyjnych przyczyniając się do tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.
Na tym samym posiedzeniu utrzymano również na tym samym poziomie podatek od środków transportowych. Lokalizacja na terenie gminy nowych płatników tego podatku wpływa także częściowo na dochody z podatków od nieruchomości, dochodowego, od osób prawnych a także podatku od osób fizycznych.
Dane na wykresie.
Dziś w łączniku między ulicą Ogrodową a Kwiatową zainstalowane zostały barierki, które poprawią bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Jest to chyba jedyne optymalne rozwiązanie, które przynajmniej wymusi na dzieciach zatrzymanie się przed przejściem ulicy Kwiatowej. Na wyjściu z łącznika na ulicę Kwiatową planowane jest również oznakowane przejście dla pieszych. czytaj więcej


Na ostatniej Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę ustanowiajacą nowy pomnik przyrody. Od 22 listopada br. jest nim dąb rosnący tuż obok willi Ryszarda Eizelego (bud. 1866 r.). Oznacza to, że drzewo podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej w celu zachowania wartości historycznej, przyrodniczej i krajobrazowej.
Wiek drzewa oblicza się stosując przelicznik 0,4 x cm obwodu mierzonego na wysokości 1,3 m. Według takiego wyliczenia ''nasz'' dąb rośnie już 127 lat. Niemal wszyscy znamy sławnego ''Bartka'' o obwodzie 985 cm, czy ''Bolesława'' pamietajacego Polskę sprzed VIII wieków - może macie Państwo jakieś sugestie co do imienia naszego studwudziestolatka?
Dąb w obwodzie mierzy 318 cm!

Dostępna jest już elektroniczna wersja raportu o stanie oświaty na terenie gminy Lesznowola. Czytaj.
4.12.2013

2.12.2013

27.11.2013

21.11.2013

11.12.2013


Zmiana organizacji ruchu drogowego przy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Szczegóły tutaj


W dniu 19 grudnia 2013 r. odbyła się uroczystość otwarcia I etapu budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. czytaj całość.
07.01.2014

16.01.2014
Zapraszam do poczytania o historii naszej miejscowości. Dziękuję autorom, Państwu Bagieńskim, za zgode na publikację tekstu. czytaj


18.01.2014

W ostatnim czasie spotkałem się z opiniami, że budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle w takim projekcie, była zbyt kapitałochłonna. Uznałem zatem, że skoro jesteśmy już po oficjalnym otwarciu I etapu CEiS, i kiedy dzieci korzystają już z całej powierzchni użytkowej (10 000 m2) możemy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Czytaj całość

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej przyznaliśmy środki finansowe na:
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla gimnazjum w Mysiadle - 53 tys. zł;
Zakup wyposażenia do stołówki - 10 tys. zł;
Zakup wyposażenia kuchni  - 77 tys. zł. (całkowity koszt wyposażenia kuchni wyniesie 350-400 tys. zł);
Dowożenie posiłków do CEiS - 16 tys. zł;
Wynagrodzenia dla obsługi hali sportowej w godzinach poza lekcyjnych - 30 tys. zł;
Zakup wyposażenia hali sportowej - 30 tys. zł.
Warto podkreślić, że w ostatnich dniach na hali sportowej zamontowano: bramki do piłki nożnej (duże i małe), słupki do siatkówki na każdym z 4 sektorów a także siatki ochronne. Powyższe zakupy sfinansowane zostały z budżetu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (150 tys. zł).
W budżecie na rok 2014 mamy również przeznaczone środki finansowe na zakup maszyny czyszczącej (17tys. zł) a także klimatyzatora (14 tys. zł) do pomieszczeń gdzie znajdują się serwery.


27.01.2014
AKTUALNOŚCI
GALERIA
KONTAKT
O MNIE
HISTORIA
ARCHIWALIA 1
ARCHIWALIA 2
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest trudną i odpowiedzialną decyzją, przed którą staje każdy nastolatek kończący gimnazjum. W tym wyborze uczestniczą również rodzice, w dużej części biorący na siebie wybór dziecka. Od ich trafności często zależy przyszłość młodego człowieka. Każdy nastolatek, chcąc jak najwięcej dowiedzieć się o swojej przyszłej szkole, przegląda materiały informacyjne i strony internetowe. Dlatego polecam Państwu najnowszy ranking szkół ponadgimnazjalnych - już po raz szesnasty przygotowany przez redakcje pisma Perspektywy.
czytaj: ranking techników, czytaj: ranking liceów

05.02.2014

09.02.2014
W najbliższych tygodniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna serię spotkań z mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego, których celem będzie omówienie koncepcji trasy S7. Nie muszę nikogo przekonywać, że... czytaj całość


Poprzedni rok upłynął nam pod kątem budowy I etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Była to najbardziej kapitałochłonna inwestycja w historii gminy, która tylko w 2013 roku, pochłonęła prawie 30 milionów złotych tj. ponad 80% środków przeznaczonych na wszystkie inwestycje w gminie Lesznowola. Kolejne etapy szkoły (II i III) będą już wymagały mniejszych nakładów finansowych, gdyż zbudowany został cały układ komunikacyjny, uzbrojony został teren, wylane zostały fundamenty pod całą inwestycję, a także zbudowano kotłownię, która docelowo obsługiwać będzie cały obiekt.   czytaj całośc
28.02.201406.03.2014
Na stronie internetowej Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przedstawione są informacje na temat możliwości korzystania z tzw. e-biura. Funkcja ta pozwala na zgłaszanie stanu wodomierza drogą elektroniczną. Na podstawie zgłoszonego odczytu, LPK wystawi fakturę w formie: elektronicznej, jeśli korzystają Państwo z e-faktur więcej informacji lub papierowej - jeżeli od momentu wysyłki poprzedniej faktury minęły przynajmniej 3 miesiące.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej przyznane zostały środki na:
• Zakup tabletów do gimnazjum w Mysiadle - 40 tys. złotych.
• Zakup wyposażenia do stołówki CEiS - 18tys. złotych.
• Projekt oświetlenia ulicy Topolowej w Mysiadle - 8 tys. złotych.
KPG określiła ostateczny koszt budowy I etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle na kwotę 51 686 018 złotych. Pragnę podkreślić, że zadanie to zostało zamknięte i w całości rozliczone. Środki finansowe pochodziły w całości z budżetu gminy.
20.03.2014

31.03.2014

W najbliższych dniach naprawiony zostanie chodnik przy ulicy Granicznej (pomiędzy Okrąg i Różaną). Na odcinku o długości ponad 100 metrów powstaną również miejsca parkingowe, które służyć będą mieszkańcom korzystającym z okolicznych sklepów. Stary chodnik przestanie w końcu szpecić główną arterię komunikacyjną Mysiadła. czytaj pismo i odpowiedź
W kolejnym etapie prac (przełom kwietnia i maja) planowane są nasadzenia drzew w miejsca biało-czerwonych słupków. Inwestycja ta zostanie częściowo sfinansowana ze środków sołeckich. Przypomnę, że decyzją Zebrania Wiejskiego w roku 2013/14 mieszkańcy Mysiadła przeznaczyli 34 tys. złotych na nowe nasadzenia wzdłuż ulicy Granicznej. 
Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś sugestie, co do rodzaju drzewek, które można posadzić wzdłuż ulicy Granicznej, bardzo proszę o kontakt z p. Sołtys, Radą Sołecką ewentualnie ze mną.

Dziękuję Pani Wójt za wsparcie tej inicjatywy.

10.04.2014

W dniu 16 kwietnia odbierane będą odpady zielone z terenu sołectwa Mysiadło (Zgorzała 17 kwietnia). Odpady zielone powinny być przygotowane w brązowych workach. Jeśli będą przygotowane w workach innego koloru to należy je oznaczyć. Odpady należy wystawiać przed godz. 6.00 w dniu planowego odbioru lub dzień wcześniej. Odbiór będzie odbywał się w godz. 6.00 - 22.00. Harmonogram dostępny na stronie gminy.

Wójt Gminy Lesznowola podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do... czytaj całość
16.04.2014


23.04.2014

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej przyznaliśmy środki finansowe na:
• Zakup mebli do "Strefy Rodzica" w Centru Edukacji i Sportu w Mysiadle - 25 000 zł.
• Zakup okien uchylnych do CEiS - 7 000 zł.
• Montaż rolet w oknach południowo-wschodnich i wideofonu w CEiS - 19 200 zł.
• Zadanie inwestycyjne pn: "Mysiadło - adaptacja pomieszczeń kuchennych w CEiS"-155 000 zł.

24.04.2014

We wtorek, 22 kwietnia br. w Magdalence odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy budowie węzła drogowego umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721 z drogą krajową 7. Czytaj więcej  Zobacz mapę węzła czytaj na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Pomysł stworzenia "buspasów" na ulicy Puławskiej powstał już kilka lat temu.  Eksperci twierdzą, że można wytyczyć czwarty pas i przeznaczyć go tylko dla autobusów. Nie zabrałoby to pasa ruchu samochodom i znacznie ułatwiłoby komunikację autobusom miejskim. W tym celu trzeba nieznacznie poszerzyć pobocze i zawęzić istniejące pasy, które mają aż 3,75 m, a wystarczy 3,5 m.
Z ostatnich informacji, jakie otrzymałem z Zarządu Transportu Miejskiego wynika, że trwają dość zaawansowane prace przy koncepcji budowy "buspasu" wzdłuż ulicy Puławskiej. Na początku marca br. ZTM zlecił opracowanie koncepcji "buspasów" na obu jezdniach ul. Puławskiej, na odcinku od Alei Wilanowskiej w Warszawie do ul. Energetycznej w Piasecznie. Zakończenie prac koncepcyjnych planowane jest na 06.05.2014. a komisyjny odbiór prac wyznaczony został na 9 maja. Wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zostaną także przedstawione szacunkowe koszty ich wdrożenia. Znając te wartości ZTM zwróci się do Ratusza o przyznanie środków na realizację projektu budowlanego, a po ich przyznaniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych. Możliwe jest etapowanie prac w zależności od kosztów i stanu na poszczególnych odcinkach ul. Puławskiej. Niektóre z nich dla wprowadzenia oczekiwanej organizacji ruchu wymagają jedynie malowania znaków poziomych. Trzymamy kciuki!

08.05.2014

12.05.2014

19 maja 2014 r. (poniedziałek) odbierane będą z terenu sołectwa Mysiadło odpady wielkogabarytowe oraz elektrozłom.
Harmonogram wraz z opisem tutaj; harmonogram znajdziesz na stronie gminy

12.05.2014

W zbliżających się wyborach do Europarlamentu powiat piaseczyński podlegał będzie pod Okręg Wyborczy nr. 4. Poniższy link przybliży Państwu kandydatów do Europarlametu, na których będziemy mogli oddać swoje głosy. czytaj

Przypomnę tylko, że Mysiadło podzielone zostało na dwa obwody wyborcze:
obwód numer 13 obejmuje swymi granicami ulice: Gogolińską, Agrestową, Porzeczkową, Aronii, Truskawkową, Borówki, Miłą, Polną, Polnych Kwiatów, Ogrodową, Graniczną, Kwiatową, Krótką, Lipową, Wierzbową i Topolową. Mieszkańcy tych ulic głosować będą w budynku Centrum Edukacji i Sportu przy ulicy Kwiatowej 28;

obwód numer 14 swym zasięgiem obejmuje ulice: Okrąg, Osiedlową, Różaną, Łabędzią, Słowiczą, Wiejską, Zakręt, Poprzeczną, Goździków, Kuropatwy i Sporną. Wyborcy z tego rejonu oddadzą swoje głosy w Fili Gminnego Ośrodka Kultury, Mysiadło, ul. Topolowa 2 lok. 106 ( budynek MYSZKA).

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 - 21.00

21.05.2014

Rozpoczęły się prace przy budowie placu zabaw przy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Plac zabaw powstanie na tyłach szkoły. Nawierzchnia placu będzie ze sztucznej trawy oraz zamontowane zostaną nowe zabawki. Obiekt będzie do dyspozycji dzieci uczęszczających do CEiS. Planowany termin otwarcia wypada na Dzień Dziecka. Duże podziękowania dla p. dyrektor Moniki Rutkowskiej i dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

27.05.2014

Czytaj informację

27.05.2014

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej utrzymane zostały dotychczasowe stawki opłat za wodę i ścieki. Będą one obowiązywać do 1 lipca 2015r. Obowiązujace taryfy to 3, 61 zł (netto) za 1m3 wody, oraz 6,10 zł ( netto) za 1m3 ścieków.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej przyznaliśmy środki finansowe na:
1. Zakup wyposażenia technologicznego do kuchni w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle -500 tys zł. Od nowego roku
    szkolnego obiady będą przygotowywane już w naszej szkole.
2.  Opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej działek, na których zlokalizowane jest CEiS - 167 tys zł.
3.  Budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Poprzecznej - 60 tys zł.
4.  Budowę ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej w Mysiadle. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota
    1 mln złotych a limit w 2014 wynosi 200 tys. i w 2015 - 800 tys. zł.

27.05.2014

29.05.2014

Czytaj więcej

29.05.2014


Czytaj więcej
17.06.2014

Na sesji Rady Gminy przyznano 311600 zł na montaż klimatyzacji w Centrum Edukacji i Sportu.

16.06.2014


Dobre informacje napływają w sprawie budowy odcinka S7 Warszawa - Grójec. Przypomne tylko, że na terenie gminy Lesznowola zlokalizowane będą dwa węzły - w Nowej Woli i Zamieniu czytaj

Na początku tego roku odbyły się szeroko zakrojone konsultacje społeczne, w których udział wzięli przedstawiciele GDDKiA i wykonawca koncepcji programowej odcinka, firma Jacobs Polska Sp.z.o, z mieszkańcami poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego.

W marcu GDDKiA wpisała odcinek S7 Warszawa-Grójec na listę rezerwową dróg, które na pewno powstaną do 2020 roku.

Pod koniec kwietnia GDDKiA zawarła umowę z firmą Jacobs Polska Sp.z.o.o, dotyczącą opracowania dodatkowych materiałów projektowych do koncepcji programowej odcinka S7 Warszawa-Grójec. Zakłada ona podział tego fragmentu na  trzy krótsze odcinki realizacyjne. Taki podział umożliwi ogłoszenie niezależnych przetargów i w razie braków środków finansowych na budowę całości- budowanie trasy etapami.

W maju odcinek S7 Warszawa-Grójec włączony został do dokumentu implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku).

Także w maju, Komisja Europejska zgodziła się, na przesunięcie przez polski rząd pieniędzy przeznaczonych wcześniej na inwestycje kolejowe, na rzecz budżetu transportu drogowego. Oznacza, to więcej pieniędzy na realizację przygotowanych już i zaliczanych do priorytetowych inwestycji drogowych.

Dlaczego S7 ma tak ważne znaczenie dla naszego rejonu?
Czytaj więcej
16.06.2014


W ostatnich przekazach prasowych pojawia się coraz więcej niepokojących informacji o stanie finansów polskich gmin i powiatów. Według portalu samorządowego - http://www.portalsamorzadowy.pl/  - z wszystkich jednostek samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 r. budżetu na 2014 r. nie uchwaliło 427 samorządów, czyli co szósta gmina lub powiat a 300 gmin miało poważne problemy z domknięciem zaplanowanych budżetów. W naszym województwie aż 28 gmin nie uchwaliło budżetu. Czytaj całość
28 czerwca zapraszamy do Mysiadła na drugi już WRAK RACE, czyli wyścigi wysłużonych samochodów. Czytaj więcej
26.06.2014


Za nami kolejny sprawdzian z umiejętności uczniów żegnających szkołę podstawą. Uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej w Mysiadle po raz pierwszy pisali ten egzamin w murach nowej szkoły przy ulicy Kwiatowej 28. Jest mi bardzo miło... Czytaj raport
30.06.2014


28.07.2014

Rozpisany został przetarg na budowę kolejnych ulic w Mysiadle: Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej wraz z odwodnieniem (kanalizacją deszczową) . Inwestycja ma być zrealizowana do 31.01.2015 r. czytaj

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy przyznane zostały środki finansowe na:

Mysiadło
1. Budowę dwóch parkingów wzdłuż ulicy Topolowej w Mysiadle - 155 tys. zł.
2. Wyposażenie klas 0-3 w CEiS.
3. Rozbudowę monitoringu w CEiS - 150 tys. zł.
4. Wyrzutnie dachowe do CEiS - 147 tys. zł.
5. Agregat skraplacza do centrali wentylacyjnej w CEiS ( część systemu klimatyzacji) - 155 tys. zł.
6. Projekt kuchni w CEiS - 99 tys. zł.
7. Budowę odwodnienia w ulicy Miłej - 155 tys. zł.
8. Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej ( 1 etap) - 155 tys. zł.
9. Remont linii brzegowej stawu wraz z budową kanału odpływowego - 57 tys. zł.
10. Zakup pomocy naukowych do przedszkola w Mysiadle - 10 tys. zł.

Zgorzała
1. Budowę ul. Alei Zgody w Zgorzale/NI - 360 tys. zł.
2. Aktualizację projektu budynku komunalnego - 80 tys. zł.

Zamienie
1. Budowa oświetlenia ul. Arakowej - 110 tys. zł.
2. Projekt budowy oświetlenia ulicy Waniliowej - 12 tys. zł.
29.07.2014


1.08.2014

Dziś wykonane zostały nasadzenia wzdłuż ulicy Granicznej (od stawu do ulicy Okrąg). Z poboczy usunięto gruz, nasadzając kilkaset krzewów i 19 drzew. Po przeniesieniu garaży i przebudowie chodnika pomiędzy ulicą Okrąg i Osiedlową, jest to kolejny etap poprawiania estetyki głównej ulicy Mysiadła. Środki na inwestycję pochodziły z funduszu sołeckiego Mysiadła (34 tys. zł) oraz budżetu gminy (10 tys. zł).

2
1
3
11.08.2014

Ogłoszony został długo oczekiwany przetarg na rozbudowę ul. Mleczarskiej na odc. od ul.Okulickiego (DW 721) - Raszyńska oraz fragmentu ul. Energetycznej w Piasecznie. Inwestycja ma być zrealizowana do 30.06.2015r. czytaj

15.08.2014

Trwają intensywne prace przy zagospodarowaniu terenu za Centrum Edukacji i Spotu  w Mysiadle. Już wkrótce nasza infrastruktura sportowa wzbogaci się o 9 kortów tenisowych. Dziś wzdłuż CEiS zainstalowano barierki ochronne, które poprawią bezpieczeństwo dzieci, kontynuowane są również prace przy montażu kuchni oraz instalacji klimatyzacyjnej w budynku szkoły.
Równocześnie prowadzone są zaawansowane prace w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle (tzw. "Słoneczko") gdzie od 1 września funkcjonować będzie Gminne Przedszkole.
0003
0001
0002

We wtorek przyjęty został projekt, od którego województwa będą płacić "janosikowe". Progi wzrosną ze 110 proc. do 125 proc. średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw. Niestety nowe regulacje nie obejmują gmin i powiatów!

Jak poinformował poseł Andrzej Halicki, złożona zostanie poprawka, która ureguluje kwestie "janosikowego" także od gmin i powiatów. "Będziemy składać poprawkę do projektu, który jeszcze nie wpłynął (...)".

Sprawa tzw. "janosikowego" budzi wiele kontrowersji. Wpłata ta jest niczym innym, jak odebraniem środków finansowych lepiej prosperującym samorządom i przekazanie ich w rejony mniej zurbanizowane o niższych dochodach. Niestety w tych kalkulacjach pominięta została istota problemu, na przykład fakt, że gminy o wyższych dochodach (Lesznowola) muszą zmierzyć się z dużo większą liczbą zadań inwestycyjnych. Obecny system "janosikowego" prowadzi do tego, że niektóre samorządy są zmuszone do emitowania obligacji w celu uregulowania tej ustawowej opłaty. Nie wspomnę już o przypadkach, kiedy "janosikowe" prowadzi niemalże do bankructwa (np.:województwo mazowieckie).

Mając na uwadze fakt zbliżających się wyborów samorządowych i parlamentarnych, z dużym sceptycyzmem należy zakładać, że rzeczona kwestia zostanie kompleksowo rozwiązana w najbliższym czasie.
Więcej o "Janosikowym" w kontekście naszej gminy -
czytaj

20.08.2014

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej 22. 08. br. przyznane zostały środki finansowe na:
zakup materiałów oraz wyposażenia do CEiS Mysiadło i ZSP Nowa Iwiczna - 60 tys. zł;

opłacenie, wykonanych już, zabezpieczeń chodnika przy ulicy Kwiatowej przy CEiS w Mysiadle - 32 tys. zł. czytaj;

•  realizację zadania pod nazwą "Mysiadło - projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Gożdzików i Wiejska". Jest to zadanie dwuletnie o łącznych nakładach 28 630 zł. Przypomnę, że w związku z ograniczeniami budżetowymi prace nad ww. projektem zostały wstrzymane w 2013 r. czytaj;

wyrównanie nawierzchni boiska w Zamieniu - 35 tys. zł.

Ponadto dzisiaj podpisana została umowa z firmą EWBUD, która przebuduje ulice: Aronii, Agrestową oraz Porzeczkową.

22.08.2014

Rozpoczęły się prace przy budowie 2. parkingów przy ulicy Topolowej. Pierwszy parking powstanie w rejonie nowego mini ronda, kolejny przy przepompowni ścieków. Inwestycja zostanie zakończona za około 2 tygodnie.

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy przyznane zostały środki finansowe (23tys) na zakup zmywarki i kuchni elektrycznej do przedszkola w Mysiadle. Przypomnę, że od 1 września mysiadłowskie przedszkole rozpocznie swą działalność w budynku przy ulicy Osiedlowej 4 (Słoneczko).

28.08.2014

Prace przy ul. Topolowej rozpoczęte
3.09.2014

LPK zaprasza

 
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Właścicielem i 100.% udziałowcem spółki jest gmina Lesznowola. W 2009 roku, kiedy powołane zostało LPK, kapitał zakładowy spółki wynosił 450 tys złotych. Dzisiaj jego wartośc szacowana jest 124 mln zł! Prowadząc remonty, modernizację a także kompleksową rozbudowę, spółka skutecznie dba o nasze bezpieczeństwo wodno-kanalizacyjne. Z efektami tej pracy nasi mieszkańcy będą mogli się zapoznać już w najbliższą sobotę
(6 września), kiedy to LPK udostępni do publicznego odwiedzania kilka ze swoich obiektów. Osobiście zachęcam do skorzystania z tej okazji, gdyż ilość urządzeń i zaawansowana technologia wykorzystywana w naszych stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków jest imponująca.
Więcej informacji
9.09.2014

Dziś zakończyły się prace na ulicy Miłej w Mysiadle. Nasza lokalna infrastruktura wzbogaciła się o 130 metrów kanalizacji burzowej i nawierzchni brukowej. Inwestycja była możliwa dzięki inicjatywie okolicznych Mieszkańców oraz urzędowi gminy Lesznowola.  Bardzo dziękuję Pani Wójt oraz Pani Marii Przygodzkiej za pomoc przy realizacji tego projektu.

Tak było Tak jest dziś
12.09.2014

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uprzejmie informuję, iż powyższy projekt będzie udostępniony do publicznego wglądu w czasie wyłożenia (od 8 września do 29 września 2014 r.) również w soboty i niedziele w Urzędzie Gminy w godz. od 11.00 do 13.00. Strona GL - czytaj

17.09.2014

W ostatnim czasie wiele słyszymy o urzędach skarbowych, które swoimi działaniami potrafią zrujnować ludzkie życie i dorobek wielu lat pracy. Oto kilka przykładów z programu "Czarno na Białym" ukazujących jak brak kompetencji urzędnika może zmienić czyjeś życie w koszmar. czytaj całość

Rozstrzygnięty został przetarg na firmę, która kompleksowo wyposaży kuchnię w CEiS. Podpisanie umowy nastąpi 24 września. Wykonawca będzie miał 40 dni na wykonanie prac wraz ze wszystkimi odbiorami technicznymi. Koszt inwestycji to 674 tys złotych.

18.09.2014

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ulicy Mleczarskiej. Przetarg wygrała firma Mabau a koszt inwestycji wyniesie 6, 5 mln złotych. Termin realizacji zamówienia przypada na 30.06.2015 r. czytaj

23.09.2014

25.09.2014

Przy stawie w Mysiadle zainstalowane zostały urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Urządzenia są bezobsługowe, odporne na warunki atmosferyczne, a mam nadzieję, że również na zniszczenia.
2.10.2014

Nowe informacje na temat budowy Puławskiej bis w Gazecie - Warszawa: "Pewne nadzieje przyniosły za to ostatnie decyzje w sprawie trasy S7 w stronę Krakowa. Rząd uznał, że odcinek Warszawa - Grójec jest... " Czytaj więcej

3.10.2014

Świetlica Mysiadło - czytaj
Świetlica Nowa iwiczna - czytaj

We współpracy z organizacją "Ukraiński Świat" pragniemy włączyć się w pomoc mieszkańcom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym. Zbliża się zima, wiele osób znalazło się bez dachu nad głową, w tym także dzieci, którym chcemy pomóc. Od 06.10 do 17.10.2014 r. organizujemy w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle zbiórkę ciepłych ubrań i obuwia (rzeczy mogą być używane). Prosimy o składanie przyniesionych rzeczy do pojemnika umieszczonego w strefie rodzica.
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

6.10.2014

8.10.2014

W sobotę, 18.10. br. planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej na Agrestowej, Porzeczkowej i Granicznej od numeru 34 w stronę Agrestowej i od Owocowej do Agrestowej. czytaj

10.10.2014

Dziś ogłoszony został przetarg na przebudowę Alei Zgody w Zgorzale i Nowej Iwicznej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10. 2014 r. Termin realizacja zamówienia to 30 kwietnia 2015 r.  Operat szacunkowy dla tej inwestycji wynosi 502 tys zł netto.

11.10.2014

"Działają pod osłoną nocy. W czasie naszego snu włamują się domu lub mieszkania i kradną wartościowe przedmioty. To sposób działań włamywaczy, określany metodą " na śpiocha"." Tak opisuje sposób działania włamywaczy grasujacych również na terenie naszej gminy portal Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Włamania miały niestety rownież miejsce w Mysiadle. Czytaj więcej

16.10.2014

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej przyznane zostały środki finansowe (20 tys. zł) na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Truskawkowej w Mysiadle. Czytaj więcej

23.10.2014

Przypominam, że termin odbioru odpadów zielonych został przedłużony do końca listopada. Następny planowany odbiór w Mysiadle będzie 3 i 17 listopada. Kolejny będzie w 7 kwietnia 2015 r. Czytaj na stronie UG Lesznowola

29.10.2014

Sołtys informuje o zmianie terminu zebrania wiejskiego. Nowa data wyznaczona została na 4 listopada 2014 r. (wtorek),  godz. 18.00, w fili Gminnego Ośrodka Kultury przy Topolowej 2 (budynek "Myszki").

28.10.2014

Ulica Aronii w scenerii jesiennego popołudnia

Ukończona została przebudowa ulicy Aronii w Mysiadle. Stan lokalnej infrastruktury powiększył   się o 200 metrów kanalizacji burzowej i około 1000 m2 nowej nawierzchni. W połączeniu z  wypielęgnowaną zielenią posesji, nowe oblicze ulicy zyskało niemal parkowy charakter. Może  ulica Aronii stanie się miejscem weekendowych spacerów?
1.11.2014

Trwają intensywne prace przy instalacji wyposażenia technologicznego kuchni w szkole przy ul. Kwiatowej w Mysiadle. Zainstalowane zostały wszystkie okapy wentylacyjne. Pozostałe urządzenia są już na miejscu. Wykonawca ma przed sobą ostatnie prace. Koszt realizowanej inwestycji to 674 816 zł. Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w CEiS jest kompleksowe i obejmuje szeroki wachlarz urządzeń tj. komory chłodnicze (oddzielna na nabiał i wędliny, mięso i drób, owoce i jarzyny, ryby), lodówki, zlewy, krajalnice, szatkownice, kotły, elektryczne patelnie, frytkownice, okapy, wyposażenie pomieszczeń socjalnych a nawet karcher do mycia podłóg. Na wyposażeniu kuchni będą również urządzenia, które niszczą wirusy, bakterie i pleśnie. Do takich urządzeń należy ultrafioletowy naświetlacz jaj.

Ultrafioletowy naświetlacz jaj
Montowanie wyposażenia kuchni
Zakończona została przebudowa ulicy Porzeczkowej w Mysiadle. Na całej długości ulicy (170 m) położona została kostka brukowa. Ulica Porzeczkowa wygląda naprawdę ładnie i mam nadzieję, że mieszkańcy nie będą się już borykać z podtopieniami, dzięki nowej kanalizacji burzowej. Do końca tego tygodnia planowane jest zakończenie prac przy przebudowie ulicy Agrestowej.

2.11.2014

Stara i ... ... nowa nawierzchnia ul. Porzeczkowej
VI kadencja naszego samorządu dobiega końca. Jest to odpowiedni czas, aby tak jak w okresie minionym, omówić najważniejsze inwestycje, jakie zostały zrealizowane w latach 2010 - 14. Jako przedstawiciel Mysiadła w Komisji Polityki Gospodarczej postaram się zaprezentować to, co zostało zrealizowane w tym okresie, ale również podzielić się własnymi refleksjami przed nową kadencją. czytaj
6.11.2014

Podczas dzisiejszych posiedzeń komisji merytorycznych, Radni podjęli decyzje o utrzymaniu podatku od nieruchomości w roku 2015 na dotychczasowym poziomie.


Szatnie.
Pokój nauczycielski z widokiem na wewnętrzne podwórko.
Schody prowadzące na dach.
Świetlica, która będzie oszklona. Dokoła widoczne są schody, które prowadzić będą na dach budynku.
Hala sportowa.
Widok od ulicy Puławskiej.


8.11.2014


5.12.2014

Od kilku dni działa już kuchnia w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Dzięki temu, że posiłki przygotowywane są na miejscu ich jakość znaczenie się poprawiła. Świadczą o tym opinie uczniów i rodziców. Więcej informacji.
Tu gotuje sie posiłki - fot. Adam Lau, ZSP Mysiadło. Stołówka w ZSP - fot. Adam Lau, ZSP Mysiadło.

10.12.2014

Uporządkowany został rów melioracyjny B-4, do którego odprowadzane są wody opadowe z terenów sołectwa Mysiadło i części Nowej Iwicznej. Czyszczenie sfinansowano z budżetu Gminy Lesznowola, pomimo faktu, że to nie nasza gmina jest jego zarządcą. Z przykrością stwierdzam również, że proceder zrzutu kanalizacji sanitarnej do rowu melioracyjnego trwa nadal.
Bez opadów to maleńka struga, gdy pada woda sięga niemal do brzegów. Mleczne zabarwienie jest charaktreystyczne dla wód opadowych zmieszanych ze ściekami.
17.12.2014

W okresie wakacyjnym planowana jest budowa boiska przy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Boisko to zostanie zastąpione pełnowymiarową płytą po realizacji kolejnych etapów CEiS. Dziękuję Radzie Rodziców za zaangażowanie się w tę inicjatywę.

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała wniosek o przeznaczeniu 200 tys. złotych na projekt i koncepcję zbiornika retencyjnego w Mysiadle. Zbiornik ten będzie miał powierzchnię ok. 2,5 - 4 ha  i będzie przyjmował wody opadowe z terenu sołectw Mysiadło oraz Nowa Iwiczna. Wokół akwenu planowane są nasadzenia drzew i zabudowa tzw. "małą architekturą". Będzie to więc teren rekreacyjny. Park powstanie na terenach KPGO Mysiadło w pobliżu ulicy Topolowej.


07.01.2015

Bezpłatne badania będą wykonywane w godz. od 9.00 do 17.00, w klinice  DenticaNova przy  ul. Nowa 6 w  Starej Iwicznej. Czytaj więcej
09.01.2015

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu (wraz ze sprzętem komputerowym)  80. gospodarstwom domowym z terenu Gminy Lesznowola zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Czytaj o szczegółach.

10.01.2015


Czytaj całość, sprawdź na stronie GL
20.01.2015

W dniu 18 lutego 2015 r. (środa) w godzinach 9.30-14.30, w Urzedzie Gminy, Pani Justyna Wietrzycka - Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie udzielała bezpłatnych konsultacji na temat Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności.
Jest to dobra okazja, aby uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych ze skomplikowaną procedurą pozyskiwania funduszy europejskich. Udzielane będą informacje na temat programów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2012, która już wkrótce zostanie uruchomiona. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie mieszkańców chcących się sprawdzić w biznesie.

28.01.2015

W dniu 26 stycznia 2015r. odbyła się Sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas której przyjęta została uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039. W nowym budżecie sejmik uwzględnił projektowanie nowej obwodnicy Lesznowoli ( trasa, 721) jako zadanie priorytetowe dla naszego województwa. Jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców gminy Lesznowola, gdyż właśnie teraz wszczęte zostaną procedury administracyjne związane z budową obwodnicy Lesznowoli. Informacja ta jest tym bardziej cenna, gdyż wiemy już, że w lutym nastąpi podpisanie umowy na budowę odcinka trasy S7 Warszawa - Grójec. Trasa S7 w połączeniu z droga wojewódzką 721 na pewno poprawi komfort życia na terenie naszej gminy i przyczyni się do "odkorkowania" ulicy Puławskiej. Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego nasza gmina reprezentowana była przez wójt gminy, Marię Jolantę Batycką - Wąsik. Czytaj więcej  zobacz

04.02.2015

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna zawiadamia, że w dniu 09.02.2015 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do godz. 14.00 zostanie wstrzymana dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych przy ulicy Polnej w Mysiadle. Stacja transformatorowa: 0883 Mysiadło Polna. Zobacz na stronie PGE


W sobotę 21 lutego zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie sportowo-artystyczne - GALĘ SPORTU w Gminie Lesznowola. Imprezę poprowadzi Zygmunt Chajzer a w części artystycznej wystąpią zespół ONE oraz Pati Cze. czytaj
12.02.2015

14 -15 lutego odbędzie się XI Ogólnopolski Turniej JUDO Dzieci i Młodzików o Puchar Wójt Gminy Lesznowola. Serdecznie zapraszamy do Mysiadła - wstęp wolny. czytaj


12.02.2015

W czasie V Sesji Rady Gminy Lesznowola, która odbyła się 17 lutego 2015 r.  podjęte zostały dwie uchwały, mające znaczenie dla naszego gminnego systemu oświaty, a zwłaszcza dla Mysiadła. Czytaj całość

18.02.2015


Według moich obliczeń budżet gminy Lesznowola traci rocznie co najmniej 14 mln złotych przez to, że część naszych mieszkańców płaci podatki w innych gminach. Czytaj całość
17.02.2015

W 2012 roku przerwano realizowaną przez firmę TPSA/Orange budowę sieci internetowej na terenie naszego sołectwa. Z informacji udzielonych naszej gminie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (Pismo IKE nr DRI-WIS-075-16/12(2) z dnia 23 października 2012 roku) wynika, że firma Orange zapewniła UKE, o kontynuacji ww. projektu. Niestety do dnia dzisiejszego żadne prace nie zostały wznowione. pismo do UGL, pismo do TPSA
21.02.2015


Jak Państwo wiecie dzięki wieloletnim działaniom p. Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik - Wójt Gminy Lesznowola, w 2011 roku nasz samorząd stał się właścicielem 83 ha gruntów po b. KPGO Mysiadło. Cześć z tych nieruchomości została już oddana w użytkowanie na okres 30 lat kilku podmiotom gospodarczym. Pozostała część (ponad 50 ha) zostanie zagospodarowana zgodnie z koncepcją i wizją właściciela terenu. Czytaj całość czytaj w "Nad Wisłą"
1.03.2015

Za "Nad Wisłą" (grafika Pro Interiors)

1.03.2015
"W sytuacji, gdy dyrektor szkoły/przedszkola poweźmie podejrzenie, iż złożone oświadczenia lub dokumenty są niezgodne z prawdą, zostanie złożone stosowne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie bądź do właściwego Urzędu Skarbowego."

Jak wiemy jedną z przyczyn przepełnienia w naszych placówkach oświatowych jest pewna liczba dzieci z poza rejonu naszej gminy. Jednym ze skutków tej sytuacji jest to, że dzieci, których rodzice są podatnikami w naszej gminie uczą się w systemie dwu zmianowym, często mając ograniczony dostęp do zajęć pozalekcyjnych. Wspomnieć również należy, że ta okoliczność powoduje ogromne obciążenie dla naszego budżetu. Dlatego ze szczególną satysfakcją odnotowałem fakt, że w tym roku gminna podjęła szereg działań mających na celu uszczelnienie gminnego systemu oświaty. Szkoły wraz ze stosownymi referatami będą bardzo szczegółowo weryfikować prawdziwe miejsca zamieszkania dzieci, szczególnie tych, które nie widnieją w Gminnym Systemie Ewidencji Ludności lub pojawiły się w nim w ostatnich miesiącach. Mam również nadzieję, że dyrekcje szkół będą często korzystać z nowego zarządzenia, które mówi "W sytuacji, gdy dyrektor szkoły/przedszkola poweźmie podejrzenie, iż złożone oświadczenia lub dokumenty są niezgodne z prawdą, zostanie złożone stosowne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie bądź do właściwego Urzędu Skarbowego."
Należy również mieć nadzieję, że te restrykcyjne zapisy wyeliminują "turystykę edukacyjną", która tak naprawdę nie jest niczym innym jak okradaniem mieszkańców gminy Lesznowola z ich podatków. Kształcenie dzieci z poza rejonu gminy odbywa się kosztem naszym podatków, naszych inwestycji, i kosztem naszych dzieci.
Czytaj ZOPO czytaj na stronie ZSP w Mysiadle.

 
Pierwszą inwestycją tej kadencji w sołectwie Mysiadło, jest budowa wodociągu, który zapewni wodę do celów przeciwpożarowych dla budynku Słoneczka. Koszt inwestycji to 40 tys. złotych.
9.03.2015

Zainstalowane zostały spowalniacze (wyspowe) w najbliższym otoczeniu CEiS w Mysiadle.  Poza poprawą bezpieczeństwa dzieci, rozmieszczenie spowalniaczy podniesie bezpieczeństwo miłośników rowerów. W najbliższych dniach progi zostaną pomalowane. Przybędzie również nowe przejście dla pieszych na ulicy Kwiatowej.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek o dzierżawie budynku przy ulicy Ogrodowej 13 w Mysiadle na potrzeby uruchomianych oddziałów klas 0 i 1 w roku szkolnym 2015/2016. Budynek został wydzierżawiony na okres 3 lat czytaj  czytaj na stronie UGL


W ostatnich dniach Sejm przyjął tak zwaną Ustawę Krajobrazową, która umożliwi samorządom wprowadzenie spójnych przepisów dotyczących sytuowania reklam na terenie gmin i powiatów. Długo oczekiwana ustawa kompleksowo ureguluje kwestię reklamy w przestrzenni publicznej.
Spacerując po Mysiadle możemy zapoznać się z reklamami kożuchów, tanich kurczaków w supermarketach, karmy dla psów i niezliczonej ilości ofert na "pożyczkę od ręki". Wizualny kicz widoczny jest praktycznie wszędzie, wzdłuż arterii komunikacyjnych, na słupach, drzewach i ogrodzeniach. Należy zatem mieć nadzieję, że już wkrótce nasz samorząd będzie miał narzędzia prawne i skrzętnie je wykorzysta do uregulowania kwestii tabliczek, plakatów, naklejek i reklam które niestety tylko szpecą naszą okolicę przywołując wspomnienia z czasów działalności bazaru na stadionie 10-lecia.
24.03.2015

W najbliższy weekend 28-29 marca zapraszamy Państwa na wyjątkowy, niepowtarzalny show taneczny - Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego GD Dance Show! czytaj
25.03.2015

30.03.2015

Powstała atrakcyjna inicjatywa utworzenia sekcji piłki ręcznej w CEiS. Treningi sekcji chłopców przeznaczone bedą dla roczników 2002-2005 (z możliwością rozszerzenia na rocznik 2006). Treningi dziewcząt przeznaczone bedą dla roczników 2002-2004. Zajęcia mają odbywać się regularnie do końca roku szkolnego, w wakacje planowany jest obóz sportowy wyjazdowy lub w systemie półkolonii. Zajęcia organizacyjne odbędą się 31.03 o godz. 8:30 i 01.04 o godz. 17:00.  Jest to bardzo interesująca oferta sportowa dla dzieci. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt na e-mail: uksjordan@onet.pl
7.04.2015

W ostatnim czasie odnotowane zostały przypadki pojawiania się dzików w rejonach zabudowy mieszkaniowej w Mysiadle (Borówki przy rowie melioracyjnym B-4). Takie przypadki należy zgłaszać do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 22 708 91 38 (w poniedziałki w godz. 9.30 - 17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00). W pozostałych dniach i godzinach zgłoszeń dokonywać należy w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numer telefonu: 22 737 07 63.
Przypominam również, że przypadki znalezienia bezdomnych zwierząt należy zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska pod numer 22 708 92 08 lub 22 708 91 28. Za wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lesznowola odpowiedzialna jest  Przychodnia Weterynaryjna przy ulicy Łabędziej 23 w Piasecznie. Zwierzęta po odłowieniu trafiają do kliniki gdzie są leczone, sterylizowane i przygotowywane do adopcji. Roczny koszt odławiania i leczenia bezdomnych zwierząt to 240 tys złotych.
15.04.2015

Od 10 do 18 kwietnia 2015 r. wśród mieszkańców gminy Lesznowola zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące warunków życia w gminie oraz jej dalszego rozwoju przestrzennego. Czytaj więcej
19.04.2015

W 2012 roku wielu z nas złożyło deklaracje na przyłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej w Mysiadle. Jak Państwo pamiętacie w tamtym czasie trwały prace polegające na położeniu światłowodu wzdłuż całej długości ulicy Granicznej, których kulminacją była budowa tzw. szafy ONU na rogu ulicy Granicznej i Owocowej. To właśnie z tego urządzenia miało zostać rozprowadzone... Czytaj całość Czytaj pismo UKE: str.1; str.2; str.3; str.4.
05.05.2015

10 maja 2015 r.  odbędą się wybory prezydenckie. Mieszkańcy sołectwa Mysiadło będą mogli oddawać swe głosy w:

Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle przy ulicy Kwiatowej 28 - Mieszkańcy ulic: Gogolińska, Agrestowa, Porzeczkowa, Aronii, Truskawkowa, Borówki, Miła, Polna, Polnych Kwiatów, Ogrodowa, Graniczna, Kwiatowa, Krótka, Lipowa, Wierzbowa, Topolowa.
Filii Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Topolowej 2 (budynek MYSZKA) - Mieszkańcy ulic: Okrąg, Osiedlowa, Różana, Łabędzia, Słowicza, Wiejska, Zakręt, Poprzeczna, Goździków, Kuropatwy, Sporna.

Głosować można w godzinach w godz. 7:00-21:00. Przypominam również, że Ci z Państwa, którzy przed ostatnimi wyborami samorządowymi wpisali się do rejestru wyborców w naszej gminie, mogą również ( pomimo braku meldunku ) głosować na terenie naszej gminy.
05.05.2015

Tradycyjnie po wyborach samorządowych nadszedł czas na wybór nowego sołtysa. W Mysiadle takie właśnie wybory zaplanowano na poniedziałek 11 maja, na godz. 18.00 w budynku "Myszki" - ul. Topolowa 2.
Podczas spotkania zgłaszane będą kandydatury na funkcję sołtysa i członów rady sołeckiej, następnie mieszkańcy podczas głosowania (tylko zameldowani w Mysiadle lub wpisani do rejestru wyborców), będą wybierać nowych przedstawicieli. Nowa kadencja sołtysa i rady sołeckiej będzie trwała 4 lata. Jest to dobra okazja dla tych z mieszkańców, którzy chcą udzielać się społecznie, pracować dla dobra Mysiadła i mieć większy wpływ na otoczenie.
05.05.2015

W najbliższy poniedziałek i wtorek odbierane będą odpady wielkogabarytowe z Mysiadła. Odpady należy wystawić z altanek/nieruchomości przed godziną 6:00 lub dzień wcześniej.

11. 05. 2015 r. poniedziałek
ulice: Agrestowa, Aronii, Borówki, Geodetów, Gogolińska, Krótka, Kuropatwy, Kwiatowa, Lipowa, Łabędzia, Miła, Ogrodowa, Okrąg, Osiedlowa, Polna, Polnych Kwiatów, Poprzeczna, Porzeczkowa, Puławska, Różana, Słowicza, Sporna, Topolowa, Truskawkowa, Wiejska, Wierzbowa, Zakręt.

12. 05. 2015 r. wtorek
ulica Graniczna.
W najbliższych miesiącach rozpisany zostanie przetarg na kolejne 2-3 lata na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Umowa z obecnym operatorem (Sita) wygasa z końcem roku. W propozycjach złożonych podczas posiedzeń komisji merytorycznych nie było żadnych istotnych zmian oprócz zmiany częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z zabudowy wielorodzinnej. Propozycja padła, aby zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów segregowanych z zabudowy wielorodzinnej z 1 do 2 razy w tygodniu.

Moje obawy budzi fakt, że przyjęcie takiej opcji wpłynie na większy koszt odbioru odpadów w kolejnych latach. Na terenie naszej gminy jest obecnie około 70 osiedli mających status zabudowy wielorodzinnej, ale tylko 13 z nich zadeklarowało potrzebę częstszego odbioru. Niestety po rozpisaniu przetargu (SIWZ) wszyscy oferenci będą musieli wkalkulować do swoich ofert dodatkowe usługi dla wszystkich nieruchomości (obecnie 70 plus te, które w najbliższym czasie oddane zostaną do użytku).

Argumentem przemawiającym za podniesieniem częstotliwości jest fakt, że altanki śmietnikowe przy tych nieruchomościach są zbyt małe, wymuszają więc częstszy odbiór odpadów. Zaproponowano również, aby z zabudowy jednorodzinnej odbierać odpady segregowane 1 raz na 2 tygodnie. Ponieważ sprawa ta budzi spore emocje proszę Mieszkańców o wyrażenie swoich opinii. Czy zasadnym będzie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z zabudowy wielorodzinnej (do 2 razy na tydzień) kosztem podwyżek stawek, którymi objęci zostaną wszyscy mieszkańcy?
14.05.2015

W ostatnich dniach podniesione zostały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko dla tych mieszkańców, którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny. Nowa stawka wynosić będzie 6,40 za 1m3 zużytej wody. Stawki dla "segregujących" nie ulegają zmianie (3,20 zł). Argumentem za taką zmianą jest fakt, "że tylko 61% mieszkańców zadeklarowało segregacje odpadów i istnieje konieczność podwyższenia opłaty w celu zmotywowania pozostałych mieszkańców do segregacji".
29.05.2015

W ostatnim czasie odnotowano serię kradzieży w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Łupem złodziei padają... czytaj
18.05.2015

1.06.2015
W skład Europejskiego Centrum Tenisa wchodzić będą 2 korty w hali pneumatycznej (otwierana na sezon letni), 3 korty ziemne i 4 korty zwykłe w hali sportowej. Czytaj więcej
8.06.2015

13.06.2015

Na placu zabaw przy ulicy Polnej w Mysiadle zainstalowane zostały 3 maszyny do ćwiczeń na powietrzu. Obserwując coraz większą liczbę mieszkańców aktywnie spędzających czas, należy mieć nadzieję, że te urządzenia będą cieszyć się popularnością. Maszyny zostały tak usytuowane, aby rodzice mogli z nich korzystać kiedy ich pociechy bawią się innymi dziećmi. Słowa podziękowania dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
a
b
c
10.07.2015

Rozpisany został przetarg na wyposażenie m.in. budynku przy ulicy Ogrodowej, w którym od nowego roku szkolnego naukę rozpoczną dzieci klas 0 i 1 z terenu sołectwa Mysiadło. Dokumentacja zawiera również rysunki rozmieszczenia pomieszczeń budynku. Wszystkie prace adaptacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Czytaj więcej
Na placu zabaw przy ul. Polnej zostały zainstalowane dwie nowe ławki. Czytaj więcej
21.07.2015

29.07.2015

Walka o wpływy w przemyśle gospodarowania odpadami komunalnymi trwała od zawsze. Kontrola tej gałęzi przemysłu gwarantowała nie tylko ogromne dochody, ale była również świetnym narzędziem służącym do wywierania presji na lokalne struktury polityczne. Klasycznym przykładem jest tutaj Nowy Jork, gdzie rodziny mafijne od lat rywalizowały miedzy sobą o kontrolę tego rynku.  Pamiętamy również relacje medialne pokazujące tysiące ton śmieci zalegających na ulicach włoskich miast. Prym wiódł Neapol gdzie organizacje przestępcze prowadziły otwartą wojnę z samorządami... Czytaj więcej
Projekt trasy Ursynów - S7, który chce budować nasza gmina. Fot. UG Lesznowola
Projekt trasy Ursynów - S7, który chce budować nasza gmina. Fot. UG Lesznowola
Projekt trasy Ursynów - S7, który chce budować nasza gmina. Fot. UG Lesznowola
30.07.2015

W ostatnich miesiącach zrealizowanych zostało kilka inwestycji w Mysiadle, na które warto zwrócić uwagę. Najważniejsze z nich to inwestycje w infrastrukturę oświatową. Trwają prace w budynku przy ulicy Ogrodowej w Mysiadle, w którym od września naukę rozpoczną dzieci z oddziałów "0" i "1" zamieszkałe na terenie Mysiadła. Koszt remontu i wyposażenia tej placówki oscyluje w ok. 1 mln zł.
Czytaj więcej,      czytaj o trasie Ursynów - S7.
28.08.2015

• Zakończono prace przy systemie klimatyzacji w Centrum Edukacji i Sportu. System jest gotowy do pracy.

• Zbudowano przyłącze gazowe do CEiS, dzięki któremu kuchnia będzie w stanie szybciej przygotowywać obiady.

• Budynek na Ogrodowej 13 przeszedł pomyślnie wszystkie kontrole związane z oddaniem do użytkowania. Dostarczone zostały meble/komputery/etc. Trwa zagospodarowanie placu zabaw ( trawa w rolkach).

• Zgodnie z deklaracjami, doświetlony został łącznik pomiędzy ulicą Ogrodową i Kwiatową, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców szczególnie tych najmłodszych w drodze do i z CEiS. Bardzo dziękuję p. Marii Przygodzkiej za wsparcie tej inicjatywy.
Zarząd Województwa Mazowieckiego 15 lipca br. podpisał umowę z biurem projektowym TRASA z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na realizacje, dla inwestycji pn. " Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarką w Piasecznie. Prace mają być wykonane w 33 miesiące od daty podpisania umowy a kwota kontraktu opiewa na 1, 98mln. Warto również pamiętać, że Rada Gminy Lesznowola przeznaczyła z własnych środków kwotę 699 tys. na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego. Nie inaczej było w przypadku węzła drogowego "Sękocin Nowy" umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721 z drogą krajową nr 7. Nasz samorząd przeznaczył na ten cel kwotę ponad 400 tys. zł. Jak widać gmina nie tylko partycypuje w kosztach budowania/utrzymywania dróg o statusie gminnym, ale również dofinansowuje inwestycje wojewódzkie i krajowe. Skutkiem takiej filozofii jest to że realizacja strategicznych inwestycji komunikacyjnych nabiera tempa i nie jest odkładana na kolejne lata.
Poniższa mapka pozwoli Państwu bliżej zapoznać się z planowanym układem komunikacyjnym.
Zobacz mapkę.
2.09.2015

8.09.2015

W zespole Szkół Publicznych w Mysiadle przy ulic Kwiatowej 28 oddano 155 głosów z 1514 uprawnionych. Frekwencja zatem przekroczyła 10%.

Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi opowiedziało się 69,54% głosujących.
Z obecnym modelem finansowania partii politycznych zgadza się 27,27%.
Ideę interpretowania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika poparło 94,74% głosujących.
We wtorek, 8 września rząd przyjął Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023. Na tę informację czekali mieszkańcy południowej częsci aglomeracji warszawskiej m.in. gminy Lesznowola.  Nowy Program zakłada powstanie 3,9 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu. Wśród nich jest szczególnie wyczekiwana przez nas inwestycja - odcinek drogi S7 z Warszawy do Grójca, nazywanej "Puławską bis". Oczywiście do tych liczb należy podejść z pewnym dystansem, zwłaszcza, że w oparciu o doświadczenia z poprzednich lat wiemy, że nie wszystko co jest zaplanowane da się fizycznie zrealizować. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dla polityków jest to szczególny okres i czasami obietnice wykraczają poza nawias zdrowego rozsądku. Niemniej jednak należy mieć nadzieję, że absolutnie strategiczny odcinek trasy S7 o długości około 40 km, będzie jednym z tych zrealizowanych spośród planowanych 3900 km dróg.
9.09.2015

W oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego oraz Program Budowy Dróg Krajowych, rok 2015 wskazywany jest, jako data rozpoczęcia inwestycji, czyli otwarcia procedur przetargowych. Alternatywa dla ulicy Puławskiej ma zostać oddana do użytkowania przed 2020 rokiem. Jednak do tej daty tysiące mieszkańców będzie "skazanych" na zakorkowaną ulicę Puławską. Ta informacja jest również ważna w kontekście ostatnich wiadomości na temat drogi wojewódzkiej 721. Przypomnę, że 15 lipca podpisano kontrakt na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. Czas realizacji to 33 miesiące.  Obydwie arterie komunikacyjne będą miały wspólny węzeł zlokalizowany w rejonie ulicy Postępu w Lesznowoli. Czytaj więcej
14.09.2015

"Droga ekspresowa S7 z Warszawy do Grójca będzie gotowa zgodnie z planem." - zapewniła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju  w radiowej Jedynce. Południowy wylot Warszawy ma zostać oddany do użytku w 2019 roku. Długo oczekiwana inwestycja ma zapewnić sprawną komunikację między południem Mazowsza a stolicą. Planowana inwestycja ma mieć niecałe 30 km, rozpoczynać się w węźle Warszawa Lotn isko, a kończyć na istniejącej obwodnicy Grójca.
20.09.2015

Podpisana została umowa na "projekt i budowę Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca". Odcinek (ok. 7,9 km) przebiegać będzie przez gminę Lesznowola. Termin realizacji to 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, której podpisanie możliwe jest jeszcze w tym roku. Oczywiście przy założeniu, że zamawiający nie wlicza do czasu realizacji robót okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Można założyć, że w najbardziej pesymistycznym wariancie, inwestycja będzie musiała być zrealizowana w przeciągu 4, 5 roku od dnia jej rozpoczęcia.
Należy mieć również nadzieję, że budowa "Puławskiej bis" nie napotka na inne problemy. Pamiętamy towarzyszące budowie A2, gdzie kryterium najniższej ceny pozwoliło firmie z Chin wprowadzić totalny chaos i opóźnić termin realizacji (o kosztach nie wspominam). Najważniejsze jest jednak, że temat "Puławskiej bis" nie został odłożony na lata 2020 (jak pierwotnie zakładano) a nadzieja na płynniejszy ruch kołowy dla południowej części aglomeracji Warszawskiej jest coraz bliższa. Jednym z czynników, który przyspieszył prace nad tym zadaniem jest niewątpliwie "gorączka przedwyborcza". Jednak nikt chyba nie ma nic przeciwko szybszej realizacji tej strategicznej inwestycji.
11.10.2015

Od dłuższego czasu otrzymuję sygnały od mieszkańców w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Postępu i Krasickiego w Nowej Woli. Kierowcy poruszający się po ulicy Krasickiego (w godzinach porannego szczytu), narażeni są na czasochłonne oczekiwanie na przejazd przez skrzyżowanie, często stojąc w kilkuset metrowych korkach. Czytaj całość
12.10.2015

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Poniżej przedstawiam wyniki głosowania do Sejmu i Senatu z komisji wyborczej zlokalizowanej w Centrum i Edukacji i Sportu w Mysiadle. Frekwencja jak zwykłe była wysoka i wyniosła 74,26%.  Indywidulanie  wygrała Małgorzata Kidawa-Błońska z 274 głosami. Na drugim miejscu plasuje się kandydatka KW Nowoczesna Polska Ryszarda Petru, pani Kamila Gasiuk-Pihowicz ze 115 głosami. Na trzecim jest Mariusz Błaszczak z PiS - 80. W kategorii ugrupowań partyjnych wygrywa PO (335) przed PiS (250) oraz Nowoczesną Polską (248).
W wyborach do Senatu wygrywa KW Nowoczesna Polska Ryszarda Petru, której kandydat, Rafał Jaszczak otrzymał 360. Na kolejnym miejscu uplasował się Konstanty Radziwił z PiS (285) a na trzecim Roman Giertych z 219 głosami.
Wyniki te nie są raczej zaskoczeniem.  Ogólne zmiany widoczne w naszym kraju nie mają raczej odzwierciedlenia w Mysiadle. Analizując dane można powiedzieć, że PiS ma swój stały elektorat i wynik tej partii porównywalny jest z wynikiem z 2011 roku w naszym okręgu. PO odnotowuje duży odpływ elektoratu (606 w 2011), ale ciągle wygrywa w naszym okręgu (335). Największym wygranym w naszej części Mysiadła jest jednak KW Nowoczesna Polska Ryszarda Petru, która definitywnie przejęła niezadowolonych wyborców PO i chyba części Ruchu Palikota, który przypomnę zrobił dobry wynik w 2011 w naszej części Mysiadła. PKW - sejm; PKW - senat.
27.10.2015

22.11.2015

W związku z pytaniami jakie otrzymuję od Państwa w sprawie buspasów na ulicy Puławskiej uprzejmie informuję, że stosowne kroki zostały już podjęte (pismo czytaj). Oczywiście obaw nie budzi sam fakt utworzenia buspasu tylko to, że ZTM chce utworzyć ten pas kosztem jednego z pasów ruchu. Przypomnę, że ta potrzebna inwestycja miała być zrealizowana kosztem poszerzenia poboczy i wygospodarowania dodatkowego, czwartego  pasa ruchu.
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie odniosła się do wniosku Starosty Piaseczyńskiego dotyczcącego formy wydzierżawienia gruntów pod plac zabaw na ulicy Polnej w Mysiadle. Umowa została przedłużona na kolejne 3 lata. Przypomnę, że gmina już od dawna czyni starania, aby pozyskać ten teren na potrzeby lokalnej społeczności. Sprawa jest w toku.
20.11.2015

21.11.2015

Na mikołajkowe atrakcje zaprasza mysiadłowska filia Gminnego Ośrodka Kultury - czytajcie więcej
Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Europejskiego Centrum Tenisa w Mysiadle. Będzie to najnowocześniejszy obiekt sportowy do gry w tenisa ziemnego w Polsce w skład, którego wchodzić będą 2 korty w hali pneumatycznej (otwierana na sezon letni), 3 korty ziemne i 4 korty zwykłe w hali sportowej. W budynku klubowym zlokalizowana będzie sala do gimnastyki, siłownia i gastronomia.
Już w najbliższą sobotę tj. 28. 11. 2015 r. odbędzie się Grand Prix Warszawy. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy mają ochotę przetestować nowy, fantastyczny obiekt. Gry odbędą się na nawierzchni ceglanej. Zapis i informacje pod numerem 603 303 075.
24.11.2015

W odpowiedzi na moje pismo, otrzymałem odpowiedź od p. Starosty Wojciecha Ołdakowskiego. Problem z sygnalizacją świetlną został zdiagnozowany a przeprogramowanie sygnalizacji będzie wymagało nakładów finansowych. W związku z powyższym skierowałem kolejne pismo do p. Starosty z prośbą o zarezerwowanie środków finansowych na ten cel. Czekam na odpowiedź.

Przedstawiam pismo UG Lesznowola skierowane do zarządcy ulicy Puławskiej (GDDKiA) w sprawie utworzenia buspasu i ścieżki rowerowej poprzez budowę dodatkowego pasa ruchu a nie jak rozważa ZDM kosztem jednego z istniejących pasów ruchu.
1.12.2015

18.12.2015

Trwa budowa chodnika wzdłuż parkingu przy CEiS, który poprawi bezpieczeństwo dzieci. Dziękuję mieszkańcom którzy wystąpili z taką inicjatywą oraz naszym "drogowcom". Czytaj pismo
20.12.2015

21.12.2015

W naszej okolicy powstał nowy obiekt rekreacyjny: Extreme Warrior Park. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Puławskiej 38/40 w Piasecznie (tuż obok paintball za stacją Lotosu). To ciekawa oferta nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Poza  atrakcyjnym torem przeszkód w obiekcie znajduje się siłownia oraz prowadzone są zajęcia akrobatyczne i gimnastyczne  będące idealnym dopełnianiem innych aktywności fizycznych. Zobacz
21.12.2015

Dotarła do nas informacja, że budowę buspasa na ulicy Puławskiej przesunięto w czasie do 2019 r. Czytaj
Przypomnę, że w opinii ZTM z marca 2015 r. budowa pasa dla autobusów miała odbyć się przez poszerzenie ulicy Puławskiej do 4 pasów. Dużym zaskoczeniem był zatem fakt, że Rada Miasta Warszawy we wrześniu 2015 r. przeznaczyła środki finansowe na budowę buspasa, ale... kosztem jednego z pasów ruchu. Ta decyzja wywołała spore kontrowersje, gdyż kierowcy, którzy korzystają z tej arterii wiedzą, że ograniczenie ruchu pojazdów osobowych do dwóch pasów spowodowałoby potężne korki na, i tak już niewydolnej komunikacyjnie ulicy Puławskiej. Z dzisiejszej informacji wiemy, że Rada Miasta zdecydowała o przesunięciu pieniędzy przeznaczonych na budowę buspasa na przedłużenie ul. Woronicza od Etiudy Rewolucyjnej do Żwirki i Wigury.
Mam nadzieję, że wkrótce wraz z zarządcą drogi (GDDKiA) powrócimy do dyskusji na temat budowy buspasa i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Puławskiej, ale z uwzględnieniem poszerzenia ulicy.
9.01.2016
11. stycznia i 8. lutego z terenu Sołectwa Mysiadło odbierane będą choinki. Odbiór dotyczy zabudowy jedno i wielorodzinnej.
13.01.2016
Koncert pt. "Dzieciątko niesie miłość" odbędzie się w niedzielę 17 stycznia o godz. 17.00 w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej.  Czytaj więcej
19.01.2016

"Mieszkańcy Warszawy fikcyjnie meldują się u nas, żeby zyskać prawo posłania dzieci do naszych szkół. Ostatnio rada gminy wręcz musiała podjąć uchwałę, aby jednym z kryteriów rekrutacji do naszych placówek było udokumentowanie, że mieszkaniec płaci podatki u nas - mówi wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik." Czytaj więcej
zobacz na:
28.01.2016

czytaj
2.02.2016

W październiku, (26.10.) 2015 r. minął termin pierwszego etapu składania wniosków na zaprojektowanie i budowę odcinka S7 Warszawa - Grójec. Swoje oferty przedstawiło 58 firm. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, z których GDDKiA wybierze trzy (procedura w toku). Po wyłonieniu podmiotu, którego oferta będzie najatrakcyjniejsza podpisana zostanie umowa. Od tego momentu firma będzie miała 37 miesięcy na zrealizowanie zadania. Należy mieć nadzieję, że dalszy etap procedury przetargowej nie napotka żadnych trudności i w najbliższych miesiącach podpisana zostanie ww. umowa.

W przypadku nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721, wyznaczony został termin konsultacji społecznych, które odbędą się 18 lutego w UG Lesznowola. Przypomnę, że umowa na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę podpisana została 15. 07. 2015 r. a czas realizacji wynosi 33 miesiące. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwa będzie dyskusja nad ewentualną budową. mapa
9.02.2016

Jak co roku rozpoczął się plebiscyt na "PERŁY MAZOWSZA 2015". W tej edycji możemy wesprzeć naszą gminę w kategorii "Wydarzenie". Swoje głosy można oddać m.in. na takie imprezy jak "Święto Gminy Lesznowola" czy "Bieg po dynię". W kategorii "Przedsiębiorstwo" swój głos można oddać m.in. na Lesznowolskie  Przedsiębiorstwo Komunalne. Czytaj wiecej
10.02.2016

Czytaj całość
17.02.2016
Już w najbliższy weekend zapraszamy na XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar  Wójta Gminy Lesznowola (Turniej Rankingowy WMZ Judo) oraz I Ligę Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2016.
Program zawodów:
SOBOTA 20.02.2016 r. (XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar  Wójta Gminy Lesznowola):
10.00-19.00 - Walki zawodników
12.00 - Uroczyste otwarcie zawodów
NIEDZIELA 21.02.2016 r. (I Liga Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2016):
9.00-18.30 - Walki zawodników
Czytaj więcej
3.03.2016
Nabór do Przedszkola Gminnego w Mysiadle - czytaj szczegóły

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle zaprasza Państwa Rodziców na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Sczegóły na stronie ZSP oraz
czytaj tu.
8.03.2016
Szczegóły można znaleźć na stronie Gminy Lesznowola
12.03.2016
Zapraszam do posłuchania i obejrzenia wykonania dwóch piosenek śpiewanych przez Chór Dziecięcy Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle. Chór, poza sympatycznymi występami na żywo, może poszczycić się płytą z piosenkami światecznymi i kolędami pod tytułem "Dzieciątko Niesie Miłość" (zdjęcie okładki poniżej).

Z uczennicami i uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle pracuje p. Iwona Manista-Kutryś, której dwie piosenki znajdują sie obecnie na czele Łagodnej Listy Przebojów: (TANIEC, tekst Ewa Jowik - I miejsce oraz W KĄCIKU tekst Wojtek Zacharjasz - III miejsce). Na piosenki można głosować pod linkiem: Radio ASPEKT.
2.04.2016


Obszerne informacje na temat programu Rodzina 500+ na stronie Urzędu Gminy Lesznowola.
Wnioski do świadczenia programu RODZINA 500+ można pobrać w świetlicy GOK w Mysiadle, ul. Topolowa 2, tel. 510 757 802. Świetlica jest czynna w poniedziałki, środy, piatki w godz. 8.00 - 15.30 oraz wtorki i czwartki w godz. 12.00 - 20.00.

Wypełnij ankietę - Twoje informacje pomągą zlokalizować miejsca potencjalnie niebezpieczne. Ankieta tu
2.04.2016

Zmienia się termin i tryb uiszczania opłaty za odbiór odpadów. Należności będziemy regulowali raz na kwartał, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca: styczeń, luty, marzec - do 31 marca; kwiecień, maj, czerwiec - do 30 czerwca; lipiec, sierpień, wrzesień - do 30 września; październik, listopad, grudzień - do 31 grudnia. Opłaty za odbiór odpadów pozostają niezmienione.
2.04.2016

8.04.2016
W bieżącym roku planowana jest wymiana mawierzchni bitumicznej ulicy Granicznej w Mysiadle na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Agrestowej. Przypomnę, że w poprzednich latach przeprowadzono na tym odcinku prace ziemne podczas budowy kanalizacji burzowej. Bardzo dziękuję p. Wójt za pozytywne stanowisko w tej sprawie. Czytaj: pismo, odpowiedź gminy.

26.04.2016
Zakończono prace przy budowie boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle. Boisko będzie oddane do użytku po majowym weekendzie. Bardzo dziękuję wszystkim Rodziców zaangażowanym w ten projekt ze szczególnym uwzględnieniem Prezydium Rady Rodziców. Słowa podziękowania dla inż. Rafała Suwały z Referatu Inwestycji.

25.05.2016
Dziś, 25 maja 2016 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej przeznaczyliśmy 132 480 zł na projekt pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle". Cały koszt przedsięwzięcia to, 366 600 zł, ale pozostała  kwota (293 280 zł) zostanie pokryta ze środków unijnych.  W ramach projektu  utworzone zostanie 40 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, w ramach dwóch dodatkowych oddziałów w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle. Zakupione zostanie również wyposażenie (meble), zabawki i materiały edukacyjne.
Mamy  również sformalizowaną kwestię przeznaczenia 5 tys. zł ze środków sołeckich na "Native Speaker w CEiS Mysiadło" oraz 3040 zł na Dzień Rodziny w CEiS Mysiadło, o co osobiście wnioskowałem.
Decyzją połączonych komisji stawki za wodę i ścieki pozostają bez zmian na kolejny rok.

24.05.2016
Przesunięte zostały kolejne 6 460 zł. na zadanie pn. Mysiadło - projekt i budowa alejek na terenie komunalnym przy stawie. Całkowity koszt tego zadania wyniesie 26 460 zł. Przypomnę, że w latach poprzednich powstała koncepcja zagospodarowania terenu wokół stawu. W ostatnim roku Mieszkańcy sołectwa zdecydowali, że część środków sołeckich każdego roku będzie przeznaczana na zagospodarowanie terenu wokół stawu. W koncepcji przewidziano oświetlone alejki z ławkami, pomost oraz domek lęgowy dla łabędzi. Na ten właśnie domek planujemy zbiórkę środków finansowych podczas "Nocy Świętojańskiej", która odbędzie się przy stawie w Mysiadle 25. 06. 2016 r.

Przeprogramowana została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Postępu z Krasickiego w Nowej Woli. Przypomnę, że prawie kilometrowy korek w godzinnach porannych był zmorą kierowców poruszających się w stronę zachodnią po ulicy Krasickiego. Nowa sygnalizacja jest w fazie testowania, ale już widać diametralną różnicę. Bardzo dziękuję p. Wojciechowi Ołdakowskiemu - Staroście Piaseczyńskiemu za pomoc i wsparcie.
Czytaj wiecej Czytaj odpowiedź
29.05.2016
Zdj. Mapy Google

28.05.2016
Za nami Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Kadetów w formule Kick-Light, których organizatorem było Stowarzyszenie Sportu Wiśniewski Kickboxing z Lesznowoli. Cieszy fakt, że w Mysiadle rozgrywane są zawody rangi krajowej i że możemy tu gościć zawodniczki i zawodników z całej Polski. Jeszcze lepszą informacją jest to, że jeden z młodych mieszkańców Mysiadła wywalczył tytuł Mistrza Polski wyraźnie deklasując zawodników z jego kategorii wagowej. Mam wrażenie, że o Piotrku jeszcze wielokrotnie usłyszymy.
Fot. Bartosz Bobkowski / AG
W ostatnim czasie otrzymuję coraz więcej sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców naszej gminy dotyczących wzmożonego ruchu samolotów nad Mysiadłem.   Przez okres dwóch tygodni do dnia 3 czerwca zarówno w dzień jak i w nocy samoloty startowały w stronę Piaseczna. Powoduje to wytwarzanie hałasu, który jest bardzo uciążliwy dla otoczenia. Czytaj całość

7.06.2016
9.06.2016

Ostatnio uczestniczyłem w konferencji pt.: " Gospodarka Wodna i Ściekowa w Gminie Lesznowola - dzisiaj i jutro", zorganizowanej przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i Wójta Gminy Lesznowola. Jednymi z prelegentów byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich oraz dr inż. Jacek Wąsowski z Politechniki Warszawskiej. Obaj panowie podkreślili jedną rzecz, z którą coraz częściej mamy do czynienia w dzisiejszym świecie. Chodzi o coraz bardziej skażone środowisko, w tym oczywiście wody gruntowe. Według dr. Wąsowskiego główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przedostawanie się azotanów do wód gruntowych.  Czytaj więcej
Chaszcze i trawy - rów niemalże niedrożny. Po konserwacji - nawet komary nie mają gdzie się ukryć.
9.06.2016

Trwają prace związane z porządkowaniem rowu melioracyjnego B4. Dziękuję p. Marii Jolancie Batyckiej-Wasik - Wójt Gminy Lesznowola i p. Marii Przygodzkiej - Kierownikowi Referatu GL za pomoc. Czytaj pismo
14.06.2016

Organizatorzy zapraszają na rodzinne imprezy 18 czerwca oraz 26 czerwca br.
Foto. Włodzimierz Pietruczuk - Google maps
Foto.  Google maps
17.06.2016

Od 20. bm. przez dziesięć dni przejazd kolejowy w Nowej Iwicznej z powodu prowadzonych prac inwestycyjnych będzie zamknięty. Czytaj

21.06.2016
W odpowiedzi na Państwa interwencje  dotyczące hałasu powodowanego przez samoloty przelatujące nad Mysiadłem i Nową Iwiczną, przedstawiam kopie pism, które zostały wysłane do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w celu wyjaśnienia przyczyn powstałej sytuacji, przedstawienia poziomu hałasu i podjęcia działań w celu wyeliminowania uciążliwych sytuacji w przyszłości.