AKTUALNOŚCI
telefon
prześlij e-mail
adres do korespondencji
Mirosław Wilusz,, Biuro Rady Gminy Lesznowola, ul. GRN 60 05-506 Lesznowola
tel. + 48 504 282 760

Czytaj, zobacz
AKTUALNOŚCI
GALERIA
KONTAKT
O MNIE
HISTORIA
ARCHIWALIA 1
ARCHIWALIA 2

21.12.2015

Dotarła do nas informacja, że budowę buspasa na ulicy Puławskiej przesunięto w czasie do 2019 r. Czytaj
Przypomnę, że w opinii ZTM z marca 2015 r. budowa pasa dla autobusów miała odbyć się przez poszerzenie ulicy Puławskiej do 4 pasów. Dużym zaskoczeniem był zatem fakt, że Rada Miasta Warszawy we wrześniu 2015 r. przeznaczyła środki finansowe na budowę buspasa, ale... kosztem jednego z pasów ruchu. Ta decyzja wywołała spore kontrowersje, gdyż kierowcy, którzy korzystają z tej arterii wiedzą, że ograniczenie ruchu pojazdów osobowych do dwóch pasów spowodowałoby potężne korki na, i tak już niewydolnej komunikacyjnie ulicy Puławskiej. Z dzisiejszej informacji wiemy, że Rada Miasta zdecydowała o przesunięciu pieniędzy przeznaczonych na budowę buspasa na przedłużenie ul. Woronicza od Etiudy Rewolucyjnej do Żwirki i Wigury.
Mam nadzieję, że wkrótce wraz z zarządcą drogi (GDDKiA) powrócimy do dyskusji na temat budowy buspasa i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Puławskiej, ale z uwzględnieniem poszerzenia ulicy.
9.01.2016
11. stycznia i 8. lutego z terenu Sołectwa Mysiadło odbierane będą choinki. Odbiór dotyczy zabudowy jedno i wielorodzinnej.
13.01.2016
Koncert pt. "Dzieciątko niesie miłość" odbędzie się w niedzielę 17 stycznia o godz. 17.00 w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej.  Czytaj więcej
19.01.2016

"Mieszkańcy Warszawy fikcyjnie meldują się u nas, żeby zyskać prawo posłania dzieci do naszych szkół. Ostatnio rada gminy wręcz musiała podjąć uchwałę, aby jednym z kryteriów rekrutacji do naszych placówek było udokumentowanie, że mieszkaniec płaci podatki u nas - mówi wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik." Czytaj więcej
zobacz na:
28.01.2016

czytaj
2.02.2016

W październiku, (26.10.) 2015 r. minął termin pierwszego etapu składania wniosków na zaprojektowanie i budowę odcinka S7 Warszawa - Grójec. Swoje oferty przedstawiło 58 firm. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, z których GDDKiA wybierze trzy (procedura w toku). Po wyłonieniu podmiotu, którego oferta będzie najatrakcyjniejsza podpisana zostanie umowa. Od tego momentu firma będzie miała 37 miesięcy na zrealizowanie zadania. Należy mieć nadzieję, że dalszy etap procedury przetargowej nie napotka żadnych trudności i w najbliższych miesiącach podpisana zostanie ww. umowa.

W przypadku nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721, wyznaczony został termin konsultacji społecznych, które odbędą się 18 lutego w UG Lesznowola. Przypomnę, że umowa na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę podpisana została 15. 07. 2015 r. a czas realizacji wynosi 33 miesiące. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwa będzie dyskusja nad ewentualną budową. mapa
9.02.2016

Jak co roku rozpoczął się plebiscyt na "PERŁY MAZOWSZA 2015". W tej edycji możemy wesprzeć naszą gminę w kategorii "Wydarzenie". Swoje głosy można oddać m.in. na takie imprezy jak "Święto Gminy Lesznowola" czy "Bieg po dynię". W kategorii "Przedsiębiorstwo" swój głos można oddać m.in. na Lesznowolskie  Przedsiębiorstwo Komunalne. Czytaj wiecej
10.02.2016

Czytaj całość
17.02.2016
Już w najbliższy weekend zapraszamy na XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar  Wójta Gminy Lesznowola (Turniej Rankingowy WMZ Judo) oraz I Ligę Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2016.
Program zawodów:
SOBOTA 20.02.2016 r. (XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar  Wójta Gminy Lesznowola):
10.00-19.00 - Walki zawodników
12.00 - Uroczyste otwarcie zawodów
NIEDZIELA 21.02.2016 r. (I Liga Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2016):
9.00-18.30 - Walki zawodników
Czytaj więcej
3.03.2016
Nabór do Przedszkola Gminnego w Mysiadle - czytaj szczegóły

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle zaprasza Państwa Rodziców na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Sczegóły na stronie ZSP oraz
czytaj tu.
8.03.2016
Szczegóły można znaleźć na stronie Gminy Lesznowola
12.03.2016
Zapraszam do posłuchania i obejrzenia wykonania dwóch piosenek śpiewanych przez Chór Dziecięcy Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle. Chór, poza sympatycznymi występami na żywo, może poszczycić się płytą z piosenkami światecznymi i kolędami pod tytułem "Dzieciątko Niesie Miłość" (zdjęcie okładki poniżej).

Z uczennicami i uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle pracuje p. Iwona Manista-Kutryś, której dwie piosenki znajdują sie obecnie na czele Łagodnej Listy Przebojów: (TANIEC, tekst Ewa Jowik - I miejsce oraz W KĄCIKU tekst Wojtek Zacharjasz - III miejsce). Na piosenki można głosować pod linkiem: Radio ASPEKT.
2.04.2016


Obszerne informacje na temat programu Rodzina 500+ na stronie Urzędu Gminy Lesznowola.
Wnioski do świadczenia programu RODZINA 500+ można pobrać w świetlicy GOK w Mysiadle, ul. Topolowa 2, tel. 510 757 802. Świetlica jest czynna w poniedziałki, środy, piatki w godz. 8.00 - 15.30 oraz wtorki i czwartki w godz. 12.00 - 20.00.

Wypełnij ankietę - Twoje informacje pomągą zlokalizować miejsca potencjalnie niebezpieczne. Ankieta tu
2.04.2016

Zmienia się termin i tryb uiszczania opłaty za odbiór odpadów. Należności będziemy regulowali raz na kwartał, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca: styczeń, luty, marzec - do 31 marca; kwiecień, maj, czerwiec - do 30 czerwca; lipiec, sierpień, wrzesień - do 30 września; październik, listopad, grudzień - do 31 grudnia. Opłaty za odbiór odpadów pozostają niezmienione.
2.04.2016

8.04.2016
W bieżącym roku planowana jest wymiana mawierzchni bitumicznej ulicy Granicznej w Mysiadle na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Agrestowej. Przypomnę, że w poprzednich latach przeprowadzono na tym odcinku prace ziemne podczas budowy kanalizacji burzowej. Bardzo dziękuję p. Wójt za pozytywne stanowisko w tej sprawie. Czytaj: pismo, odpowiedź gminy.

26.04.2016
Zakończono prace przy budowie boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle. Boisko będzie oddane do użytku po majowym weekendzie. Bardzo dziękuję wszystkim Rodziców zaangażowanym w ten projekt ze szczególnym uwzględnieniem Prezydium Rady Rodziców. Słowa podziękowania dla inż. Rafała Suwały z Referatu Inwestycji.

25.05.2016
Dziś, 25 maja 2016 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej przeznaczyliśmy 132 480 zł na projekt pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle". Cały koszt przedsięwzięcia to, 366 600 zł, ale pozostała  kwota (293 280 zł) zostanie pokryta ze środków unijnych.  W ramach projektu  utworzone zostanie 40 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, w ramach dwóch dodatkowych oddziałów w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle. Zakupione zostanie również wyposażenie (meble), zabawki i materiały edukacyjne.
Mamy  również sformalizowaną kwestię przeznaczenia 5 tys. zł ze środków sołeckich na "Native Speaker w CEiS Mysiadło" oraz 3040 zł na Dzień Rodziny w CEiS Mysiadło, o co osobiście wnioskowałem.
Decyzją połączonych komisji stawki za wodę i ścieki pozostają bez zmian na kolejny rok.

24.05.2016
Przesunięte zostały kolejne 6 460 zł. na zadanie pn. Mysiadło - projekt i budowa alejek na terenie komunalnym przy stawie. Całkowity koszt tego zadania wyniesie 26 460 zł. Przypomnę, że w latach poprzednich powstała koncepcja zagospodarowania terenu wokół stawu. W ostatnim roku Mieszkańcy sołectwa zdecydowali, że część środków sołeckich każdego roku będzie przeznaczana na zagospodarowanie terenu wokół stawu. W koncepcji przewidziano oświetlone alejki z ławkami, pomost oraz domek lęgowy dla łabędzi. Na ten właśnie domek planujemy zbiórkę środków finansowych podczas "Nocy Świętojańskiej", która odbędzie się przy stawie w Mysiadle 25. 06. 2016 r.

Przeprogramowana została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Postępu z Krasickiego w Nowej Woli. Przypomnę, że prawie kilometrowy korek w godzinnach porannych był zmorą kierowców poruszających się w stronę zachodnią po ulicy Krasickiego. Nowa sygnalizacja jest w fazie testowania, ale już widać diametralną różnicę. Bardzo dziękuję p. Wojciechowi Ołdakowskiemu - Staroście Piaseczyńskiemu za pomoc i wsparcie.
Czytaj wiecej Czytaj odpowiedź
29.05.2016
Zdj. Mapy Google

28.05.2016
Za nami Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Kadetów w formule Kick-Light, których organizatorem było Stowarzyszenie Sportu Wiśniewski Kickboxing z Lesznowoli. Cieszy fakt, że w Mysiadle rozgrywane są zawody rangi krajowej i że możemy tu gościć zawodniczki i zawodników z całej Polski. Jeszcze lepszą informacją jest to, że jeden z młodych mieszkańców Mysiadła wywalczył tytuł Mistrza Polski wyraźnie deklasując zawodników z jego kategorii wagowej. Mam wrażenie, że o Piotrku jeszcze wielokrotnie usłyszymy.
Fot. Bartosz Bobkowski / AG
W ostatnim czasie otrzymuję coraz więcej sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców naszej gminy dotyczących wzmożonego ruchu samolotów nad Mysiadłem.   Przez okres dwóch tygodni do dnia 3 czerwca zarówno w dzień jak i w nocy samoloty startowały w stronę Piaseczna. Powoduje to wytwarzanie hałasu, który jest bardzo uciążliwy dla otoczenia. Czytaj całość

7.06.2016
9.06.2016

Ostatnio uczestniczyłem w konferencji pt.: " Gospodarka Wodna i Ściekowa w Gminie Lesznowola - dzisiaj i jutro", zorganizowanej przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i Wójta Gminy Lesznowola. Jednymi z prelegentów byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich oraz dr inż. Jacek Wąsowski z Politechniki Warszawskiej. Obaj panowie podkreślili jedną rzecz, z którą coraz częściej mamy do czynienia w dzisiejszym świecie. Chodzi o coraz bardziej skażone środowisko, w tym oczywiście wody gruntowe. Według dr. Wąsowskiego główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przedostawanie się azotanów do wód gruntowych.  Czytaj więcej
Chaszcze i trawy - rów niemalże niedrożny. Po konserwacji - nawet komary nie mają gdzie się ukryć.
9.06.2016

Trwają prace związane z porządkowaniem rowu melioracyjnego B4. Dziękuję p. Marii Jolancie Batyckiej-Wasik - Wójt Gminy Lesznowola i p. Marii Przygodzkiej - Kierownikowi Referatu GL za pomoc. Czytaj pismo
14.06.2016

Organizatorzy zapraszają na rodzinne imprezy 18 czerwca oraz 26 czerwca br.
Foto. Włodzimierz Pietruczuk - Google maps
Foto.  Google maps
17.06.2016

Od 20. bm. przez dziesięć dni przejazd kolejowy w Nowej Iwicznej z powodu prowadzonych prac inwestycyjnych będzie zamknięty. Czytaj

21.06.2016
W odpowiedzi na Państwa interwencje  dotyczące hałasu powodowanego przez samoloty przelatujące nad Mysiadłem i Nową Iwiczną, przedstawiam kopie pism, które zostały wysłane do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w celu wyjaśnienia przyczyn powstałej sytuacji, przedstawienia poziomu hałasu i podjęcia działań w celu wyeliminowania uciążliwych sytuacji w przyszłości.

30.06.2016
W maju odbył się ostatni egzamin dla młodzieży kończącej szkołę podstawową w Mysiadle, tzw. egzamin szóstoklasisty. Już po raz szósty miałem okazję bezpośrednio obserwować jak przeprowadzany jest ten egzamin w szkole w Mysiadle. Co roku, siedząc w sali i patrząc na tych młodych ludzi piszących pierwszy egzaminy w swoim życiu, różne refleksje przechodziły mi na myśl. Czytaj wiecej

30.06.2016
Wielu mieszkańców naszej okolicy nabyło nieruchomości posiłkując się m.in. mapą akustyczną zamieszczoną na Państwa stronie internetowej. (-) według tej mapy rejon ulic Borówki i Polnej w Mysiadle nie jest obszarem objętym jakimikolwiek uciążliwościami związanymi z działalnością portu lotniczego (załącznik nr 1). Rzeczywistość jest jednak inna. Od maja br. roku odbywa się tu regularny ruch powietrzny zarówno w dnie jak i noce. Hałas silników samolotowych będących na maksymalnych obrotach jest tak duży, że uniemożliwia normalne prosperowanie w miejscach zamieszkania. czytaj więcej

13.07.2016
Dziś otrzymałem odpowiedź Portu Lotniczego Okęcie na moje pismo. Z otrzymanej korespondencji wynika, że zachodnie Mysiadło znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania w granicach którego "standardy środowiska odnoszące się do hałasu lotniczego nie obowiązują". Interpretację tego zapisu pozostawiam Państwu. Oczywiście mapka OOU  znaczenie różni się od mapy akustycznej z której wynika, że zachodnie Mysiadło i NI nie doświadczają żadnych uciążliwości związanych z hałasem. Jest to jednak dość zastanawiające gdyż mapa OOU zatwierdzona została 20.06.2011 a mapa akustyczna rok później i według mnie powinna być odzwierciedleniem tej pierwszej, czyli tej, która wyraźnie mówi, że nasza okolica jest w strefie ograniczonego  użytkowania.
Z pisma wynika również (ostatni akapit), że następna mapa akustyczna tworzona będzie w 2017, w związku, z czym zwrócę się do UG o wystosowanie pisma z prośbą o uwzględnienie na niej zachodniej części Mysiadła. Ciąg dalszy nastąpi.

13.07.2016
Zgodnie z deklaracjami dziś Rada Gminy przyznała 480 tys. zł na nową nawierzchnię asfaltową ulicy Granicznej (od Kwiatowej do Agrestowej). Przetarg ma być rozpisany tak, aby prace zakończyć przed 1 września. Dziękuję p. Wójt oraz Koleżankom i Kolegom z Rady Gminy. Czytajczytaj więcej.

22.07.2016
Główna siedziba Gminnej Biblioteki w Lesznowoli zlokalizowana jest w Magdalence, a kolejne filie mieszczą są w Łazach, Mrokowie i Mysiadle. Więcej informacji można znaleźć na stronie.

W Mysiadle biblioteka mieści się przy ul. Topolowej 2 (budynek Myszka) - tel. (22) 478-45-13. Oprócz klasycznych usług takich jak wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru, czterech stanowisk dostępu do Internetu czy prowadzenia lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków, biblioteka udostępnia również katalog centralny, w którym można sprawdzić czy dana publikacja jest w zasobach lesznowolskiej Biblioteki Gminnej. System pokaże też dostępność w poszczególnych filiach a nawet umożliwi rezerwację danej pozycji. Sprawdź, szukaj książki

Gminna Biblioteka w Lesznowoli udostępnia również bazę e-book, w której znajduję się ponad 1000 publikacji w wersji elektronicznej. Czytelnik może mieć dostęp do danej książki w każdym miejscu i czasie przy wykorzystaniu w własnych urządzeń mobilnych. zobacz

Gminna Biblioteka organizuje również wystawy, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie. Co roku odbywa się konkurs na "Mistrza Czytelnictwa". Pożyteczną jest również inicjatywa przekazywania do biblioteki zbędnych i przeczytanych książek z księgozbiorów prywatnych, które wzbogacają publiczne zasoby biblioteki, a z których kiedyś będą mogły korzystać kolejne pokolenia mieszkańców gminy Lesznowola.
Zapewne czytanie książek w dobie szybkiego Internetu i telewizji, które oferują dziesiątki kanałów tematycznych w wersji HD nie jest najpopularniejszym zajęciem, ale warto mieć przynajmniej informacje o propozycjach Gminnej Biblioteki w Lesznowoli. Może ta informacja będzie przydatna choćby dla kilku Mieszkańców, zwłaszcza, że sezon urlopowy w pełni, a za nami emocje związane z Euro. Wakacje to okres, kiedy niektórzy będą mieli więcej czasu dla siebie i być może ciekawa lektura okaże się idealnym uzupełnieniem wypoczynku nad wodą lub w górach.
ARCHIWALIA 3
Redakcja: M. Wilusz Projekt, wykonanie
i administracja:
W. Zacharjasz
Copyright © 2010

27.07.2016
W związku z dalszymi pracami modernizacyjnymi linii kolejowej Warszawa - Radom, w dniach 29 lipca (godz. 20.00)  - 12 sierpnia br. przejazd kolejowy w Nowej Iwicznej będzie zamknięty. Czytaj więcej

16.08.2016
Gminny Ośrodek  Kultury zaprasza do Kina Plenerowego na film komediowy pt. "Za jakie grzechy dobry Boże", który wyświetlony zostanie w piątek, 19 sierpnia 2016 r. o godz. 21.30 nad stawem w Mysiadle.

16.08.2016
Dziś, 16. sierpnia podpisana została umowa z firmą Jarpol na wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Granicznej (od Kwiatowej do Agrestowej). Licząc od daty podpiania uwowy, wykonawca ma 10 dni, na realizację zadania. Inwestycja obejmie również przebudowę spowalniaczy. Tym razem będą one długie (5m) i bardzo łagodne. Czytaj więcej

23.08.2016
Organizatorzy i sponsorzy zapraszają na Dzień Sportu w Mysiadle. Poza turniejem piłkarskim wiele atrakcji nie tylko sportowych. Początek imprezy 27 sierpnia o godz. 10.00.
Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością zapraszamy na Dni Otwarte w Europejskim Centrum Tenisa. Będzie to doskonałą okazją, aby zapoznać się ze świetnym zespołem naszych trenerów, zwiedzić obiekt czy porozmawiać o planach rozwoju Europejskiego Centrum Tenisa. Na treningach próbnych dokonamy wstępnego podziału chętnych dzieci na grupy uwzględniających poziom gry, wiek i dogodne terminy.
Szczegółowe informacje: 508 43 33 11.
Zobacz na Facebook

02.09.2016

15.09.2016
W związku z drastycznym wzrostem operacji lotniczych wykonywanych nad zachodnią częścią Mysiadła zwracam się z prośbą o podjęcie skutecznych działań mających na celu doprowadzanie do ciągłego pomiaru hałasu. Przypominam, że uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 76/11 z dnia 20.06.2011r. m.in. zachodnia część Mysiadła i Nowej Iwicznej znalazła się w tzw. Obszarze Ograniczonego Użytkowania. Czytaj całość, poprzednie 1, poprzednie 2
GDDKiA właśnie wysłała zaproszenia do składania ofert na budowę trasy S7 Warszawa - Grójec, czyli tzw. "Puławską bis". Inwestycja podzielona została na 3 etapy:
• Etap 1 Warszawa Lotnisko - Lesznowola 6,6 km;
• Etap 2 Lesznowola - Tarczyn 14,8 km;
• Etap 3 Tarczyn - obwodnica Grójca 7,9 km.
Oferenci mają czas na złożenie ofert do końca listopada. Oczywiście nas najbardziej interesuje Etap 1 tej inwestycji, czyli odcinek Warszawa Lesznowola z dwoma węzłami w Zamieniu i Lesznowoli. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 37 miesięcy na zakończenie prac budowlanych i pozyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli umowa podpisana zostanie na początku przyszłego roku zakładać możemy, że ruch samochodowy trasą S7 ruszy od 2020 r.

30.09.2016
Powrót
Powrót
Powrót

14.10.2016
Przyznane zostały środki finansowe na budowę alejek (ciągów pieszych) wokół stawu w Mysiadle. Prace mają być wykonane jeszcze w tym roku. W przyszłym roku pojawią się nowe nasadzenia i oświetlenie. Słowa szacunku dla Pani Bożeny Obłuckiej - Sołtys Mysiadła i całej Rady Sołeckiej. Również przyznane zostały środki na sztuczne lodowisko, które ma powstać przy Zespole Szkół w Lesznowoli.
Tak w zamyśle architekta zieleni ma wyglądać zagospodarowany teren Parku Nad Stawem.

21.10.2016
W związku z brakiem rzeczowej reakcji ze strony Przedsiebiorstwa Porty Lotnicze, wystapiłem z wnioskiem do Pani Wójt o wyegzekwowanie od PPL  sporządzenia aktualnej i rzetelnej mapy hałasu generowanego przez starty i ladowania samolotów nad terenem naszej gminy. Mam nadzieję, że interwencja UGL zwróci uwagę przedsiebiorcy na dokuczliwość problemu i spowoduje rozpoczęcie działań.

10.11.2016
16.11.2016
Dziś w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle odbyła się uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, połączona z zasadzeniem Dębu Pamięci zamordowanemu w Katyniu kapitanowi Witoldowi Badowskiemu czytaj. W części artystycznej, której scenariusz był świetnie przygotowany, mogliśmy podziwiać dzieci z naszej szkoły oraz chór pod dyrekcją niezastąpionej Iwony Manistry - Kutryś.

16.11.2016

"Mamy wspaniałą wiadomość. Jako Sołtys i Rada Sołecka zabiegaliśmy na Zebraniu Wiejskim, oraz u Pani Wójt i Rady Gminy Lesznowola o dofinansowanie rewitalizacji terenu nad stawem w Mysiadle i uczynienie z niego miejsca rekreacji i integracji mieszkańców Mysiadła. Nasze plany zaczynają być realizowane. We wtorek rozpocznie się zakładanie instalacji elektrycznej od włożenia peszli i częściowego okablowania, dla potrzeb realizacji w 2017 całości okablowania elektrycznego i założenia lamp. W środę rusza budowa alejek."
Słowa szacunku dla naszej Rady Sołeckiej i p. Bożeny Obłuckiej - Sołtys Sołectwa Mysiadło.
22.11.2016

Dyrekcja ZSP serdecznie zaprasza. Czytaj
25.11.2016

Pierwsza Wyprawa Transatlantycka 26.10.2010 - 2.02.2011.
Trzecia Wyprawa Transatlantycka 29. 05. 2016.
Druga Wyprawa Transatlantycka 5.10.2013 - 19.04.2014.
26.11.2016

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Mysiadle. Obecnie prowadzona jest budowa alejek, w kolejnym roku pojawią się parkowe latarnie. Inicjatywa p. Bożeny Obłuckiej - Sołtys i Rady Sołeckiej z Mysiadła sprawi nam wiele radości.
Tak wyglądały ścieżki jeszcze kilka dni temu. Dziś można już spacerować po równej nawierzchni. Spacer wiosną lub latem będzie prawdziwa przyjemnością.
29.11.2016

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy rozstrzygnięto konkurs Najładniejsze Sołectwo w Gminie Lesznowola. Oceniane były takie walory jak wygląd, estetyka i czystość posesji. Mysiadło, wśród 17. sołectw biorących udział w konkursie, zajęło wysokie 3. miejsce.  Pani Bożena Obłucka - Sołtys Mysiadła odebrała drzewko, które posadzone zostanie w pobliżu stawu oraz nagrodę pieniężną dla sołectwa, w wysokości 7. tys. złotych

Pani Bożena Obłucka - Sołtys Sołectwa Mysiadło z konkursowymi nagrodami.
17.12.2016

17.12.2016

Właśnie zakończył się 1. etap przebudowy terenów nad stawem. Powstały alejki, pomost i tratwy na budki lęgowe dla ptaków. Rozprowadzono sieć okablowania, tak aby w następnym etapie zainstalować oświetlenie.
Moim zdaniem najbardziej urokliwa ławka w naszym parku. To już niemal molo.
Zapisz, wydrukuj odbiory w 2017 r.

Zapisz, wydrukuj odbiory w okresie świątecznym.
10.01.2017

Niestety, podpisanie umowy na wykonanie trasy S7 na docinku Warszawa - Grójec opóźnia się. Jak właśnie dowiedzieliśmy się, otwarcie ofert na odcinek A ( Lotnisko -  Lesznowola) nastąpi 16 lutego. Zakładając, że na pewno będą odwołania,  podpisane umowy może nastąpić w drugiej połowie roku. Czytaj więcej
18.01.2017

Podczas ferii zimowych - na półkoloniach p.n. Wesoła Zima z GOK w godz. 8.00 - 17.00 oferujemy dzieciom miłe i kreatywne spędzenie czasu pod profesjonalną opieką instruktorów GOK Lesznowola. Odbywać się będą między innymi warsztaty plastyczne, wokalne, ceramiczne, teatralne i filmowe, spotkania z literaturą a także ciekawe, całodniowe wycieczki (jedna w tygodniu). Czytaj więcej
Niczym z huty w zamierzchłych czasach - dym z domowego pieca tuż przy ul. Granicznej.
20.01.2017

W poniedziałek 30 stycznia br. zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie uzyskania dofinansowania na modernizację indywidualnych źródeł ciepła. O dofinansowanie będą mogli się starać posiadacze starych kotłów węglowych i gazowych. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28 o godz. 17.30, wejście od strony hali sportowej. Inicjatywa ma ta celu poprawę jakości powietrza.  Czytaj więcej

Od dłuższego czasu część Mieszkańców Mysiadła otrzymuje korespondencję z dużym opóźnieniem. W wielu przypadkach są to rachunki, których nieterminowe dostarczenie skutkuje ponoszeniem przez adresatów dodatkowych kosztów za opóźnienia płatności - na prośbę Mieszkańców podjąłem stanowcze działania. Czytaj
30.01.2017
 
30.01.2017

W ostatnim czasie coraz większa liczba Mieszkańców gminy Lesznowola wyraża swoje zaniepokojenie brakiem dostępu do rzetelnej informacji o zawartości szkodliwych pyłów w powietrzu. Informacje udostępniane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a pochodzące z dwóch najbliżej położonych stacji pomiaru (Ursynów i Konstancin Jeziorna) nie odzwierciedlają stanu faktycznego... Czytaj więcej czytaj o firmie
15.02.2017

Ministerstwo Energetyki prowadzi obecnie konsultacje nad nowymi przepisami, które mają ograniczyć tzw. "smog".  Z ostatnich przekazów medialnych mozemy jednak wywnioskować, że działania te mogą nie być wystarczająco skuteczne nadal pozostawiając w obrocie paliwa, które najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczeń.  Nie jest również tajemnicą, że rząd może obawiać się wszelkich drastycznych rozwiązań, które uderzą w przemysł górniczy a przed wszystkim doprowadzą do niezadowolenia gremiów związkowych. Oczywiście sytuację  będziemy na bieżąco monitorować. czytaj
17.02.2017

Jest mi miło poinformować, że nasza gmina zainstalowała sensory pomiaru natężenia smogu oraz uruchomiła na stronie gminnej aplikację internetową, dzięki której Mieszkańcy Gminy Lesznowola mogą sprawdzić stan jakości powietrza w naszej okolicy.
Dziękuję p. Wójt za szybkie działania w tej sprawie.
Zobaczczytaj pismo
Mapa rozmieszczenia sensorów.
W związku z trwającymi pracami projektowymi przy kilku ważnych układach komunikacyjnych w naszej gminie, zwracam się z prośbą o uwzględnienie budowy ścieżek rowerowych (-) Uważam, że stopniowa realizacja takich inwestycji doprowadzi w przyszłości do wygodniejszego skomunikowania zachodniej części naszej gminy (rejon Magdalenki) ze wschodnią częścią a dokładnie terenami KPGO Mysiadło. Ponadto istniejąca ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Puławskiej umożliwi dalszy przejazd do Warszawy czy Lasu Kabackiego. Taki układ znaczenie poprawiłby jakość życia Mieszkańców naszej Gminy. Czytaj pismo
01.03.2017


03.03.2017
Absencje, choroby i brak chętnych na stanowiska listonoszy, to według p. Jacka Świderskiego - Kierownika Działu Operacyjnego Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Poczta Polska S.A., główne przyczyny żenujaco niskiej jakości usług doręczycielskich urzędu pocztowego w Mysiadle. Pozostaje pytanie: czy Mieszkańcy Mysiadła i okolic mają rozwiązywać problemy kadrowe poczty i ponosić konsekwencje nieudolności?! Czytaj odpowiedź na moją interwencję w tej sprawie.

09.03.2017
Dziś przeznaczone zostały środki finansowe na:
1. Projekt budowy ul. Torowej na odcinku pomiędzy Krasickiego i Graniczną - 150 tys zł.
2. Budowa wodociągu w ulicy Borówki - 25 tys zł.
3. Badania geotechniczne na terenach komunalnych w Mysiadle - 45 tys zł.
4. Przebudowa infrastruktury technicznej w Mysiadle - 152 tys zł.
5. Zakup dwóch stołów betonowych do gry w szachy i chińczyka na gminny teren przy stawie - 7 tys zł.
6. Projekt budowy ul. Jaskółki i Gogolińskiej w Zgorzale i Mysiadle - 154 tys zł.

14.03.2017
Serdecznie dziękuję Pani Wójt, za przedsięwzięcie działań przeciwko naruszaniu spokoju wielu Mieszkanców naszej gminy i podjęcie czynnosci, o które występowałem, wspierany przez Sąsiadów z Mysiadła, Zamienia i Nowej Iwicznej. Mam nadzieję, że Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze zlikwiduje powodowane przez siebie dokuczliwości. Czytaj

24.03.2017

27.03.2017
Od pewnego czasu widok naszego stawu przypomina produkt, który zamiast cieszyć i być "skrojonym na miarę" nasuwa pytanie czy czegoś w nim nie brakuje?  czytaj
Nasz staw przypomina produkt, który nasuwa pytanie: czy czegoś w nim nie brakuje? Ze starodrzewu pozostały karpiny. Zakaz, nakaz... Gdyby był jeszcze carski ukaz byłoby historycznie. Słupki w kolorach ostrzegawczych, ale dlaczego również na trawniku?!

08.04.2017
Bez względu na przynależność partyjną rozmówców, każda debata służąca przyszłości Polski, jest pożyteczna. W piątek 31 marca br. w Magdalence, odbyło się spotkanie z Adamem Szejnfeldem - posłem do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie prowadził  redaktor Maciej Zakrocki. Dyskusja była konkretna a poseł wykazał się pragmatycznym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Rozmawialiśmy o problemach i wyzwaniach, z jakimi w najbliższej przyszłości zmierzy się Unia Europejska. Konkluzja dyskusji zawiera sie w stwierdzeniu: przy wszystkich swoich wadach  i niedoskonałościach, Unia Europejska oraz Sojusz Transatlantycki to jedyny właściwy kierunek, który zapewni nam bezpieczeństwo.
Adam Szejnfeld - poseł do Europarlamentu podczas spotkania w Magdalence.

20.04.2017
Informacja dotyczy otwarcia ofert na wykonanie odcinka B trasy S7, czyli Lesznowola -Tarczyn. Oczywiście nas najbardziej interesuje odcinek A czyli węzeł Lesznowola - lotnisko, który będzie przebiegał w pobliżu  Biedronki przy ul.ul.  Postępu, Słoneczna. Planowane otwarcie ofert na "nasz odcinek" wyznaczone jest na 28.04, ale może przedłużyć się do pierwszych dni maja. Nie pozostaje zatem nic innego jak czekać. Czytajcie.

Dziś otwarto oferty na budowę odcinka lotnisko - węzeł Lesznowola Trasy S7. Najniższą ofertę złożyła firma RUBAU (221 mln zł) a zamawiający przeznaczył na zadanie 219 mln zł. Na tym etapie można mieć tylko nadzieję, że Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w końcu podpiszę umowę z wykonawcą, który na realizację zadania będzie miał 33 miesiące.
10.05. 2017

24. 05. 2017
Zainstalowane latarnie dają miłe, kameralne światło.

14. 07. 2017
Uprzejmie informujemy (Urząd Gminy Lesznowola), że wnioski o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy, tj.  od 01.10. 2017 do 31. 09. 2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. Formularze będą dostępne od 1 sierpnia  w siedzibie GOPS Lesznowola przy ul. GRN 66 lub na stronie internetowej GOPS w Lesznowoli.

26. 07. 2017
"Dobra wiadomość dla kierowców. W czwartek podpisano umowy na budowę drogi ekspresowej - S7 pomiędzy węzłem Lotnisko a obwodnicą Grójca. Prace przy budowie tych 29 km trasy zakończyć się mają w kwietniu 2021 roku." (info. TvN Warszawa).
Czytaj więcej

20. 08. 2017

4. 09. 2017

22. 09. 2017
W piątek 29.09 o godz. 18.00 przy ulicy Topolowej 2 (Myszka) odbędzie się coroczne zebranie wiejskie Mieszkańców Sołectwa Mysiadło. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

22. 09. 2017
Lotnisko Chopina chce wprowadzić całkowity zakaz lotów od 23:30 do 5:30. Ma to doprowadzić do zmniejszenia hałasu, ale równocześnie uderzy w linie czarterowe i Wizz Aira. Zakaz może objąć połączenia, na które bilety są już w sprzedaży.
Czytaj więcej
W maju 2016 roku po zmianie czasu sygnału zielonego na ulicy Krasickiego w Nowej Woli, korek znacznie się zmniejszył. Niestety od września sytuacja uległa pogorszeniu. Poranny korek sięga już ulicy Szkolnej w Nowej Iwicznej. W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą do Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w Starostwie Piaseczyńskim o sprawdzenie poprawności funkcjonowania ww. sygnalizacji. Wydział Drogownictwa dokonał dzisiaj kolejnego przeliczenia natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Postępu z Krasickiego. Dane zostaną porównane z danymi z października 2015 r. Z otrzymanych jest zaburzona przerwami zasilania. Innym problemem może być wyłapywanie przez czujnik na ul. Krasickiego sporych odległości między pojazdami (dziury) i interpretuje to jako fakt, że na Krasickiego nie ma żadnych pojazdów i przełącza sygnał na ulicę Postępu. W przyszłym tygodniu poznamy więcej szczegółowo w tej sprawie.

05. 10. 2017

05. 10. 2017
"Lotnisko Chopina w Warszawie z roku na rok odprawia coraz więcej podróżnych, a latające przez całą dobę samoloty drażnią okolicznych mieszkańców. Od wiosny port zamierza wprowadzić jednak ciszę nocną"
Autor: Tomasz Wojciuk - 09/10/2017 czytaj piascznonews.pl

Dzisiaj zapoznałem się założeniami konkursowymi do projektowanych budynków Mieszkanie Plus, które sąsiadować będą z ogródkami działkowymi na końcu ulicy Borówki w Mysiadle. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 12 marca 2018 r.
Cel - Mieszkanie Plus, jest oczywiście szczytny, ale założenia powinny być inne niż te, które przyświecały architektom w latach powojennych, kiedy budowano osiedla  z tzw. "wielkiej płyty".  (-) Ze struktury planowanych mieszkań (M2  - 45%,  M3 -40%,   M4 - 15%) wywnioskować możemy, że średni lokal będzie miał  ok. 55 m2, czyli takich mieszkań powstanie ok. 2500. (-) Obecnie na terenie  Mysiadła (201 ha) zamieszkuje około 5 tys. mieszkańców, natomiast w miejscu planowanej inwestycji (15 ha) zamieszka około 8 tys. osób.
Czytaj tekst   czytaj założenia konkursowe
11. 11. 2017

6. 12. 2017
W sprawie opieszałego dostarczania przesyłek pocztowych interweniowałem już w styczniu i marcu br. (zobacz wpisy z 30.01. 2017 i 3. 03. 2017) Ówczesny stan, p. Jacek Świderski - Kierownik Działu Operacyjnego Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Poczta Polska S.A. tłumaczył absencjami, chorobami i brakiem chętnych na stanowiska listonoszy. Dziś, p. Tomasz Suma - Koordynator ds. Skarg i Wniosków, prośbę o harmonogram doręczania przesyłek zbywa "brakiem upoważnienia". Z odpowiedzi wynika również, że obiecywany w marcu br. nabór pracowników do mysiadłowskiej placówki nie był skuteczny i wciąż znajduje się w fazie, cyt. "uruchomiony w ostatnim czasie". Czekamy na poprawę usług! Czytaj moje pismo   czytaj odpowiedź
Powrót na górę strony
Przejdź do wpisu 03.03. 2017
Powrót na górę strony
Od 8 grudnia 2017 r. przejazd kolejowy w Nowej Iwicznej ma status strzeżonego. Dróżnik będzie zamykał całą szerokość jezdni i chodnika na czas przejazdu pociągu. W rogatki, które regulować będą ruch pieszych wyposażony jest również sam peron. Teraz pozostaje mieć tylko nadzieję, że kolejnym krokiem będzie dostosowanie transportu kolejowego do potrzeb szybko urbanizujących się przedmieść tak, aby był on przyjazny i zachęcał większą liczbę pasażerów do korzystania właśnie z niego.

9. 12. 2017
Przejazd kolejowy w Nowej Iwicznej - po 6. latach starań wreszcie strzeżony

Zdj. M. Wilusz

12. 12. 2017
O planach budowy Mieszkanie Plus pisałem 11 listopada br. Obawy budzi nie sama idea budowy tanich mieszkań, ale sposób jej realizacji (patrz założenia konkursu), który przewiduje budowę osiedla dla 8. tys. mieszkańców na 15 ha (Mysiadło z niespełna 5. tys. zajmuje 201 ha!), z miejscami parkingowymi jedno na dwa mieszkania oraz w oparciu o infrastrukturę drogową, oświatową, medyczną, handlową Mysiadła! To brzmi jak science fiction! Czytaj pismo do Wójta Gminy Lesznowola, czytaj pismo do burmistrza Ursynowa.

14. 12. 2017
W maju 2016 r. przy wsparciu p. Wojciecha Ołdakowskiego - Starosty Piaseczyńskiego, zainstalowany został nowy program sygnalizacji świetlnej, który dostosował długość sygnału zielonego na ulicy Krasickiego do potrzeb natężenia ruchu. Ten system znacznie poprawił sytuację na skrzyżowaniu Krasickiego z ul. Postępu. Niestety, od września br. sytuacja znów uległa znacznemu pogorszeniu, co jest konsekwencją szybkiej urbanizacji okolicznych terenów. Poranny korek na ulicy Krasickiego sięga już ulicy Szkolnej w Nowej Iwicznej powodując kompletny paraliż komunikacyjny. czytaj
16. 12. 2017

Czytaj na stronie UGL
14. 02. 2018

Rozpisanie przetargu na budowę szkoły w Zamieniu planowane jest w najbliższych miesiącach. Nowa placówka oświatowa ma być oddana do użytkowania we wrześniu 2019 r. (Źródło Gmina Lesznowola).
15. 02. 2018

Zmiany w zasadach segregowania odpadów, które nastapiły w obecnym roku, nastręczają sporo kłopotu Mieszkańcom. Szczegóły ich dotyczące znajdziecie Pastwo na stronie Urzędu Gminy Lesznowola. Czytajcie
20. 02. 2018

Od czerwca 2016 r. samorząd gminy Lesznowola podjął szereg działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości oddziaływania lotniska na obszar naszej gminy. Właściwie wszystkie działania miała swój niewinny początek właśnie na tym forum.

W 2016 r. zatrudniliśmy prawnika specjalizującego się w sporach z PPL, który reprezentował naszą gminę w debacie ze służbami pełniącymi nadzór nad Lotniskiem Okęcie.  Jako samorządowcy odbyliśmy serię spotkań z przedstawicielami Przedsiębiorstwem Porty Lotnicze i służbami podległymi Marszałkowi. Wykonane zostały pomiary hałasu.

Z mojej strony mogę tylko dodać,  że przeciwnik, z którym przyszło się zmierzyć to "waga ciężka",  tym bardziej cieszy fakt, że wysiłek nie poszedł na marne. Dziś otrzymałem potwierdzenie z PPL, że tzw. cisza nocna, która oznacza zakaz lotów w godz. 23.30 - 5.30, wchodzi w życie od 25 marca. Wyjątkiem mają być loty państwowe i ratownicze. Na lotnisku będą też lądować samoloty, których opóźnienie nie będzie z przyczyn przewoźnika. Kompromis, który udało się wypracować to krok we właściwym kierunku. Teraz należy tylko mieć nadzieję, że przyjęte założenia będą przestrzegane i w porze nocnej nad dachami naszych domów zapanuję spokój, którego tak brakowało w poprzednich latach.
Czytaj odpowiedź z PPL
17. 02. 2018

Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę o wprowadzeniu tzw. "Lesznowolskiej Karty Seniora". Podstawowymi celami programu będą: propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna, czy poprawa warunków materialnych naszych Seniorów. Mieszkańcy po 60. roku życia, którzy stanowią 15% naszej gminnej populacji będą mogli liczyć na zniżki od obowiązujących cen biletów jednorazowych oraz na korzystanie z różnych imprez organizowanych na terenie Gminy Lesznowola.
21. 02. 2018

Bogdan Wenta w CEiS - spotkanie z selekcjonerem polskich szczypiornistów
szczegóły - czytaj
"Core Night" czyli godziny ciszy
Ulgi dla Seniorów - Karta Seniora
Jak segregować odpady w 2018 r?
Nowa placówka oświatowa w Zamieniu
24. 02. 2018

Do opiekunów i właściecieli psów
Sprawa sprzątania po swoich psach jest tematem, który w mysiadłowskiej społeczności wzbudza ożywioną dyskusję. Wszyscy jesteśmy zgodni, że każdy właściciel psa ponosi odpowiedzialność za swojego pupila i powinien zadbać o uprzątnięcie pozostawionych przez niego nieczystości. czytaj
10. 03. 2018

Gala Sportu w Gminie Lesznowola
W hali sportowej CEiS, 10 marca odbyła się Gala Sportu w Gminie Lesznowola. Wiele osób zasłużonych dla sportu w naszej gminie, otrzymało wyróżnienia. Zdecydowana większość z nich to młodzi ludzie, którzy mają pasje i zaczynają osiągać sukcesy. O kilku z nich jeszcze usłyszymy w najbliższych latach. Myślę, że jest to krok we właściwym kierunku, że samorząd potrafi zorganizować taką imprezę i symboliczne docenić wartościowych ludzi.
czytaj
14. 03. 2018

Jednym autobusem z Lesznowoli do metra
Szybka urbanizacja naszej Gminy, a także rosnąca liczba Mieszkańców w wieku licealnym i akademickim, która codziennie zmuszona jest dojeżdżać do różnych placówek oświatowych na terenie Warszawy, stawia przed nami kolejne wyzwania.  System autobusów linii L funkcjonujący na terenie gminy Lesznowola zaspakaja tylko lokalne potrzeby. To właśnie tymi liniami w godzinach porannych, duża część naszej młodzieży dojeżdża w okolice przystanków na ulicy Puławskiej, gdzie zmuszona jest przesiadać się do kolejnych autobusów...
czytaj
28 03. 2018
Cisza nocna na lotnisku od 25. marca

Od niedzieli na lotnisku Chopina obowiązuje cisza nocna!
Autor : Tomasz Wojciuk - 27/03/2018Godz : 18:00

Startujące z Okęcia samoloty nie będą już wybudzały ze snu okolicznych mieszkańców. Do wprowadzenia ciszy przyczyniły się m.in. protesty lokalnych samorządów. - To jest nasz wspólny sukces - mówi Mrosław Wilusz, radny gminy Lesznowola
czytaj wiecej

30. 03. 2018
Apel Wójta Gminy w sprawie czworonogów

(-) uprzejmie przypominam o obowiązkach, każdego właściciela psa, między innymi:
stały i skuteczny nadzór zwierzęcia;
na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku ras uznanych za agresywne lub mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli;
usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, nieczystości te umieszczone w torebkach plastikowych lub papierowych mogą być wrzucone do ogólnodostępnych pojemników komunalnych. Czytaj całość